Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Cilvēku evakuēšanas kritiskā laika noteikšana sabiedriskā transporta negadījumos
Title in English Definition of Critical Time for Evacuation of People in Public Transport Accidents
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jemeļjanovs, Dr.sc.ing.
Reviewer A.Babra, Mg.ing.
Abstract Izvēlētā diplomprojekta tēma ir “Cilvēku evakuēšanas kritiskā laika noteikšana sabiedriskā transporta negadījumos”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt cilvēku evakuācijas īpatnības, ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbību uz cilvēkiem ugunsgrēka laikā un izstrādāt cilvēku evakuācijas parametru noteikšanas metodi. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi – analizēt normatīvo aktu prasības evakuācijas virzienam; analizēt esošo statistiku un sniegt prognozi; aplūkot ārvalstu praksi cilvēku evakuācijas jautājumos; pielietojot vairāku valstu pieredzi, noteikt faktisko un nepieciešamo cilvēku evakuācijas laiku no sabiedriskā transporta ugunsgrēka gadījumā; izdarīt secinājumus un piedāvāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Strādājot pie diplomprojekta, tika aplūkoti dažādu valstu normatīvie dokumenti cilvēku evakuācijas jautājumos. Analizētas cilvēku faktiskā evakuācijas un ugunsgrēka kritiskā laika aprēķina metodes, ka arī ir piedāvāta vienotā metode evakuācijas laiku noteikšanai. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: 1. Analītiskā daļa – sabiedrisko transporta veidu apraksts, ugunsgrēku skaita un citunegadījumu statistika; 2. Teorētiskā daļa – analizētas Eiropas valstu, Krievijas un Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās metodes cilvēku evakuācijas laika noteikšanai; 3. Praktiskā daļa – cilvēku evakuācijas laika noteikšanas metožu pielietošana uz dīzeļviciena, piedāvāta vienotā aprēķinu metode. Diplomprojekts sastāv no 57 lapaspusēm, 26 attēla, 12 tabulām un 2 pielikumiem. Izmantoti 37 literatūras avots.
Keywords Cilvēku evakuēšanas kritiskā laika noteikšana sabiedriskā transporta negadījumos
Keywords in English Definition of Critical Time for Evacuation of Peoplein in Public Transport Accidents
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.01.2017 22:31:44