Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Riska novērtēšana paaugstinātas bīstamības objektos
Title in English Objects of increased danger risk assessment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomdarba tēma: „Paaugstinātās bīstamības objekta risku novērtēšana”. Diplomdarba mērķis: samazināt rūpnieciskās avārijas scenārija iespējamību, avārijas mērogus un sekas. Sniegt priekšlikumus rūpnieciskās avārijas risku mazināšanai. Pētījuma objekts: AS „Valmieras stikla šķiedra” (turpmāk – AS „VSŠ”). Pētījuma priekšmets: iespējamie riski, avārijas un to sekas. Diplomdarba uzdevumi: analizēt AS „VSŠ” objektus, tehnoloģisko procesu un iekārtas, uzglabājamās ķīmiskās vielas un to īpašības, iespējamos avāriju riska avotus un iespējamos draudus. Veikt statistisko analīzi par avāriju situācijām Latvijā un AS „VSŠ”. Izpētīt tehniskajā literatūrā sniegtās teorētiskās atziņas par objekta risku novērtēšanu. Izvērtēt tiesību aktus, kuri reglamentē paaugstinātās bīstamības objekta riska novērtēšanu. Veikt risku novērtēšanu AS „VSŠ”, noteikt iespējamo avāriju attīstības scenārijus un piedāvāt risinājumus risku mazināšanas pasākumiem. Kā galvenie informācijas avoti darbā izmantoti objekta risku novērtēšanu reglamentējošie normatīvie akti, tehniskā literatūra par rūpnieciskajām avārijām un to prognozēšanu, objektu civilās aizsardzības plāni, AS „VSŠ” speciālistu viedokļi un interneta resursi. Darbā īpaša vieta ierādīta rūpniecisko avāriju risku novērtēšanai ar kvalitatīvo – (pus) kvantitatīvo metodi AS „VSŠ” un iespējamo avāriju seku prognozēšanai. Sniegti priekšlikumi iespējamiem risinājumiem preventīvajiem avāriju risku mazināšanas pasākumiem. Diplomdarba analītiskajā daļā darba autors analizēja AS „VSŠ objektus, tehnoloģiskos procesus un iekārtas, uzglabājamās ķīmiskās vielas un to īpašības, veica avāriju situāciju statistisko analīzi Latvijā un AS „VSŠ”. Diplomdarba teorētiskajā daļā pētītas tehniskajā literatūrā sniegtās teorētiskās atziņas par rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas metodēm, veikts šo metožu salīdzinājums un izvērtēti tiesību akti, kuri reglamentē objektu risku novērtēšanu. Diplomdarba praktiskajā daļā darba autors veica AS „VSŠ” risku novērtēšanu, noteica iespējamo avāriju attīstības scenārijus un izstrādāja risku mazināšanas pasākumus. Diplomdarbā analizēti avāriju riski AS „VSŠ”, kuri var izraisīt rūpniecisko avāriju Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma izpratnē. Diplomdarbs satur 66 lapas, 13 tabulas, 17 attēlus, 5 pielikumus. Diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 29 informācijas avoti.
Keywords Paaugstinātās bīstamības objekta risku novērtēšana Valmieras stikla šķiedra
Keywords in English Objects of increased danger risk assessment chemical substances
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.01.2017 17:44:37