Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Trauksmes un apziņošanas sistēmu risinājumi paaugstinātas bīstamības objektos
Title in English Alarm and notification system solutions for high risk objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Krauklis
Reviewer N.Jēkabsons, Ing., VUGD
Abstract Diplomprojekta „Trauksmes un apziņošanas sistēmu risinājumi paaugstinātas bīstamības objektos” autors – Rīgas tehniskās universitātes Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības studiju programmas 2.kursa studējošais Jānis Pošeiko. Diplomprojekta vadītājs – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors Andrejs Krauklis. Darba mērķis ir apzināt un izpētīt trauksmes un apziņošanas sistēmu risinājumus paaugstinātas bīstamības objektos, par piemēriem ņemot valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektus SIA “VARS” un A/S “Latvijas Gāze “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”” un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu SIA „Danfort”. Izvirzītie uzdevumi darba mērķa sasniegšanai: 1. pamatojoties uz aplūkoto normatīvo regulējumu, analizēt paaugstinātas bīstamības objektu izvērtējumu Latvijā un izpētīt uzņēmumu SIA “VARS”, A/S “Latvijas Gāze “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”” un SIA „Danfort” vispārējo stāvokli, trauksmes un apziņošanas sistēmas, avāriju scenārijus un iespējamās rūpnieciskās avārijas sekas; 2. pamatojoties uz teorētiskās literatūras bāzes apskatu, aplūkot jautājumus, saistītus ar paaugstinātas bīstamības objektu jēdziena izpratni, trauksmes un apziņošanas jēdzienu izpratni un objektu bīstamības novērtējumu; 3. veikt praktisko pētījumu par iespējamas avārijas norisi paaugstinātas bīstamības objektā SIA „Danfort” un pamatojoties uz to, veikt avāriju scenāriju modelēšanu; 4. pamatojoties uz aptaujas pētījuma rezultātiem, sniegt priekšlikumus par trauksmes un apziņošanas sistēmu risinājumiem paaugstinātas bīstamības objektos. Pētījumā ir veikta minēto paaugstinātas bīstamības objektu dokumentācijas, Ministru Kabineta noteikumu, kā arī citu, t.sk. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta normatīvo aktu kontentanalīze, lai noskaidrotu veicamos pienākumus un uzdevumus Civilās aizsardzības jomā. Diplomprojekts sastāv no 75 lappusēm, 6 tabulām, 18 attēliem.
Keywords Trauksme, apziņošana, paaugstinātas bīstamības objekts
Keywords in English Alarm and notification system, high risk object
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.01.2017 08:42:04