Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Dzīvojamā ēka Rīgā"
Title in English "Residential building in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kārlis Vilkaušs
Reviewer Baiba Gaujēna
Abstract Šis diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvkonstrukciju katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām – bakalaura pētījuma un inženierprojekta. Bakalaura pētījums sastāv no analītiskā apskata un pētījumu un aprēķinu daļas. Diplomdarba tēmas: 1. Bakalaura pētījums – „Spiesti liektu dzelzsbetona elementu aprēķina metožu salīdzinājums”; 2. Inženierprojekts – „Daudzdzīvokļu ēka Rīgā”. Bakalaura analītiskajā daļā aprakstīta spiesti liektu dzelzsbetona elementu aprēķina metodika saskaņā ar 2. Eirokodeksu, faktori, no kā sastāv šķērsgriezuma nestspējas aprēķins, otrās kārtas efektu noteikšana un ievērtēšana aprēķinā, izmantojot dažādus paņēmienus. Pētījuma veikšanai izstrādāts aprēķins programmā Microsoft Excel, ar kuru iespējams noteikt katras atsevišķās aprēķinu metodes šķērsgriezuma nestspēju, kā arī elementa nestspēju, kas dod iespēju pie vienādiem elementa parametriem noteikt elementa nestspēju un veikt rezultātu salīdzinājumu un analīzi. Inženierprojekta daļā izstrādāts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts Rīgā. Ēkas nesošais karkass sastāv no saliekamajām vienslāņu dzelzsbetona sienām un dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm. Balkonu plātnes veidotas no monolītā dzelzsbetona, kuras tiek balstītas uz dzelzsbetona kolonnām. Slodzes nodošana uz grunti risināta caur pamatu siju un pāļu pamatiem, kuri balstīti dolomīta slānī. Darba gaitā izstrādāti arhitektūras, konstruktīvie un inženierkomunikāciju risinājumi. Aprēķinu daļā aprēķināta saliekamā dzelzsbetona siena, pamatu sija, pāļu pamatu nestspēja, kā arī pārseguma paneļu savienojošā stiegrojuma mezgls. Darba gaitā izstrādāti risinājumi būvdarbu veikšanai, darba organizācijai, kā arī ietverti norādījumi darba drošībai un apkārtējās vides aizsardzībai. Grafiskās daļas ietvaros ir izstrādāti būves arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi, kā arī būvdarbu organizācija noteiktā darbu posmā. Kopējais profesionālo bakalauru studiju noslēguma darba apjoms ir 147 lappuses, kas ietver pētniecisko daļu 65 lappušu apmērā un inženierprojektu 82 lappušu apmērā. Darbā ietvertas 44 tabulas, 58 attēlus un 24 informācijas avotu nosaukumus. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējumiem.
Keywords Spiesti liektu elementu aprēķina metožu salīdzinājums
Keywords in English Comparison of design methods of RC elements in bending with axial force
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.01.2017 21:12:23