Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā iekļauto pasākumu analīze un praktiskā pielietojuma izvērtējums
Title in English The analysis of arrangements included with an Off-site Civil Defence Emergency Management Plan and the practical evaluation of the applicability
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Petuhova, Ing.
Reviewer N.Jēkabsons, VUGD
Abstract Diplomdarba tēmas nosaukums ir Ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā iekļauto pasākumu analīze un praktiskais pielietojuma izvērtējums. Diplomdarbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā tika izpētīta normatīvo dokumentu bāze, kas nosaka ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju. Darba gaitas laikā tika izanalizētas Eiropas parlamenta un komisijas direktīvas 2012/18/ES - par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību - un 2016.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” iekļautās prasības, kā arī šo dokumentu saderība. Otrajā sadaļā - citu (ne Eiropas savienības) valstu pieredze un prakse attiecībā uz ārpusobjekta civilās aizsardzības plāniem - tika izpētīta Krievijas federācijas dažādu objektu civilās aizsardzības plānos iekļaujamā informācija, kā arī salīdzināta ar informāciju, kas jāiekļauj ārpusobjekta civilās aizsardzības plānos, tos izstrādājot atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktām prasībām. Trešajā sadaļā tika izvērtēta ārpusobjekta civilās aizsardzības plānos iekļaujamā informācija, tās apjoms un praktiskais pielietojums atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 6.pielikuma prasībām. Ceturtajā sadaļā tika apskatītas bīstamo faktoru izplātīšanās modelēšanas iespējas. Aprakstīta bīstamo faktoru modelēšanas programma ALOHA. Kā arī parādītas praktiskās modelēšanas iespējas izveidojot vairāku situāciju scenārijus ar bīstamo zonu attēlojumiem uz kartes. Piektajā sadaļā tika sniegti praktiski ieteikumi, kas iegūti no autora pieredzes izstrādājot ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna projektu SIA “Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijai Zilā ielā 20, Rīgā, ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādei, ko varētu izmantot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki turpmākajā darbā. Zinot, ka iedzīvotāju un apkārtējās vides aizsardzība, rūpniecisko avāriju gadījumā ir ļoti nopietns jautājums, autors lielāku uzmanību pievērsa tieši ārpusobjekta civilās aizsardzības plānos iekļaujamās informācijas praktiskajam pielietojumam. Diplomdarba apjoms ir 57 lappuses, 16 attēli, 8 tabulas, 1 formula, 12 literatūras avoti un 1 pielikums.
Keywords ārpusobjekta, civilās aizsardzības plāns, rūpnieciskās avārijas
Keywords in English Off-site Civil Defence Emergency Management Plan, industrial emergency hazards evaluation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.01.2017 18:15:30