Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna koncepta ēdināšanas uzņēmuma izveidošana"
Title in English "New Concept Catering Business Launch"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Aigars Laizāns, Dr.sc.ing.
Abstract Šleicere Z. Jauna koncepta ēdināšanas uzņēmuma izveidošana: Maģistra darbs / Z. Šleicere, M. Ozoliņš. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016.- 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 10 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 40, no kuriem 9 ir latviešu valodā, bet 31 – angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izveidot jauna koncepta ēdināšanas biznesa modeli. Pirmās daļas uzdevums ir veidot darba teorētisko bāzi. Daļas ietvaros plānots aplūkot dažādas biznesa modeļa izstrādes metodes, salīdzināt tās un izvēlēties vispiemērotāko biznesa modeļa izstrādes metodi jauna koncepta ēdināšanas uzņēmumam. Tāpat teorētiskajā daļā tiek aplūkoti biznesa modeļa inovācijas, produkta pozicionēšanas un diferencēšanas teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā autore analizē ēdināšanas industriju Latvijā, kā arī veic literatūras apskatu, apraksta ekspertu interviju, aptaujas un pētījuma ar novērošanas metodi rezultātus. Balstoties uz pirmās un otrās daļas datu analīzes rezultātiem, autore darba trešajā daļā izveidojusi konkurētspējīga restorāna biznesa modeli, mārketinga stratēģiju, darbības plānu, kā arī vispārējus finanšu aprēķinus un aprakstījusi iespējamos attīstības scenārijus. Nozīmīgākie secinājumi:  A.Ostervaldera biznesa modeļa izstrādes metode ir vērsta uz spēcīga vērtības piedāvājuma izveidi, ņemot vērā klienta vēlmes un vajadzības.  Ēdināšanas nozarē Latvijā ir izteikta konkurence, tāpēc uzņēmumiem jārada konkurētspējīgā priekšrocība, realizējot diferencēšanās stratēģiju un veidojot spēcīgu pozicionējumu.  Strauji augošā interese par veselīgu dzīvesveidu rada piemērotu vidi jaunā koncepta ēdināšanas uzņēmuma jeb fast-casual restorāna izveidei. Ieteikumi:  Regulāri jāpilnveido biznesa modelis, ņemot vērā izmaiņas mērķauditorijas vēlmēs un vajadzībās.  Restorāna konkurētspējīgā priekšrocība jābalsta uz ēdienkartes, augsta līmeņa servisa un patīkamas atmosfēras kopumu.  Kvalificēts un motivēts restorāna darbaspēks būs viens no priekšnoteikumiem spēcīga zīmola identitātes radīšanā.
Keywords restorāns, koncepts, biznesa modelis, Ostervalders, ražotne
Keywords in English Restaurant, concept, business model, Osterwalder, production
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.01.2017 22:07:23