Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Vides pieejamības prasību analīze transportbūvēm” („Autoceļa P32 posma pārbūve”)
Title in English „Analysis of Environment Accessibility Requirements for Transport Structures” („Reconstruction of Road P32 Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Mačāns
Reviewer A.Zariņš, prof.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Vides pieejamības prasību analīze transportbūvēm”, tā mērķis ir noteikt raksturīgākās kļūdas vides pieejamības prasību ievērošanai transportbūvēs, detalizēti izpētīt normatīvos dokumentus, kas reglamentē pieejamas vides veidošanu, apkopot vispārīgas prasības pieejamas vides nodrošināšanai, sniegt autora priekšlikumus un secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. Galvenokārt tiek apskatīts 1994. gadā ANO Sociālo lieto ministrijas izstrādātais standarts un ieteikumi invalīdiem pielāgotas (brīvas no šķēršļiem) vides izveidē, kas ir jāievēro, jo Latvija ir ANO dalībvalsts. Papildus tiek apskatīti Latvijas Valsts standarti, kuros ir minētas prasības vides pieejamības nodrošināšanai. Darba izstrādes rezultātā esmu ieguvis vispārīgu priekšstatu par pētāmo problēmu. Ievērojot to, ka Eiropas reģionālo attīstības fondu projektiem ir obligāta prasība nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību un maņu traucējumiem, uzskatu, ka būtu jāveido Valsts nozīmes standarts, kas nosaka, kādai jābūt pieejamai videi transportbūvēs un kādas ir standartizētās prasības, jo pašlaik nav skaidrs kādas ir prasības un kas būtu jāievēro (saistībā ar vides pieejamību) projektējot transportbūves. Inženierprojekta tēmas nosaukums ir “Autoceļa P32 posma pārbūve”. Būvprojektā tiek pārbūvēts autoceļš P32 no km 47.20 līdz km 51.15. Ceļa segas konstrukcija tiek pārbūvēta pilnā apmērā, iespēju robežās esošie plāna / garenprofila elementi tiek uzlaboti. Kopējais trases garums 3.95 km. Inženierprojekta daļas saturs: lapu skaits: Ievads 1 Izejas dati 1 Paskaidrojuma raksts 34 Grafiskās daļa 14 Darba kopapjoms: Kopējais lapaspušu skaits – 164 gab. 60 attēli 10 tabulas 5 izmantotie literatūras avoti
Keywords Vides pieejamība
Keywords in English Environmental accessibility
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.01.2017 22:04:19