Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language LEAN pieejas īstenošanas pilnveidošana būvniecībā Indijā
Title in English Improvement in Implementing LEAN Construction Approach in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Aleksandrs Švaikovs
Abstract Šis maģistra darbs kalpo Lean menedžmenta izpētei un analīzei celtniecības nozarē. Pētījumā tiek apskatīta Indijas celtniecības nozare un analizēta tās atbilstība Lean menedžmenta principiem, kā arī šajā darbā tiek meklēti ieteikumi Lean menedžmenta attīstībai celtniecības nozarē Indijā. Šis maģistra darbs ir sadalīts 4 apjomīgās daļās. Pirmā daļa aptver analīzi, otrā daļa apskata teoriju, trešā daļa veltīta pētījuma praktiskajai daļai un pēdējā daļa veltīta projektam. Pirmā ir analītiskā daļa, kurā tiek izstrādāts pētījuma pamats, kā arī tiek veidots Lean menedžmenta izpētes konteksts. Sākotnēji tajā iekļauts pārskats par Indijas ekonomikas un celtniecības nozīmi valsts ekonomikā, tālāk tiek apspriesti plaša mēroga būvprojekti kopumā, kā arī tiek apspriestas ar plaša mēroga būvprojektiem saistītas problēmas jaunattīstības valstīs. Šajā daļā tiek aprakstīta arī Lean menedžmenta pieeja mūsdienu Indijā. Teorētiskā daļa sastāv no Lean menedžmenta literatūras apskata. Tajā iekļauts detalizēts pārskats par Lean menedžmenta jēdzienu un tā saistība ar celtniecību. Tajā ietverta arī vispārēju terminu apraksts, kas ir saistīti ar Lean menedžmentu kā Lean principi. Arī Six Sigma principi tiek detalizēti izklāstīti. Šīs daļas nobeigumā Lean menedžments tiek apspriests arī no cita aspekta. Trešajā un pēdējā intervijā tiek izstrādāta datu analīze. Dati, kas apkopoti no intervijas un aptaujas tiek paskaidroti un analizēti pētījuma mērķu kontekstā. Tiek apspriesti intervējamo personu dažādie viedokļi par Lean menedžmenta kvalitāti. Visbeidzot, atsaucoties uz pētījuma jautājumu un mērķiem, tiek izstrādāti secinājumi un pētījuma rezultāti. Ceturtajā un pēdējā daļā tiek izklāstīts gadījumu izpētes projekts. Projektā tiek izmantota Lean menedžmenta pieeja, kā arī tiek apspriestas problēma un risinājuma rezultāti. Šajā daļā tiek paskaidrots, kā Lean menedžmenta pieeja var būt noderīga projektiem. Maģistra darbā iekļauti arī attēli, kas ir autora izstrādāti.
Keywords Lean menedžmenta
Keywords in English Lean Management, Quality Management, Construction management, India
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.01.2017 02:44:19