Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Modeļvadāmas arhitektūras atbalsta rīku salīdzinošā analīze
Title in English Comparative Analysis of Model Driven Architecture Support Tools
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Reviewer
Abstract Maģistra darbā „Modeļvadāmas arhitektūras atbalsta rīku salīdzinošā analīze" tiek aprakstīta modeļu vadāmās arhitektūras koncepcija, apskatītas MDA rīku īpašības un tas iespējas atbilstoši MDA dzīves ciklam un programmatūras izstrādes fāzēm. Darba gaitā tiek analizēti MDA arhitektūras pamatprincipi un metodes. Izpētīti un salīdzināti četri MDA rīki: ArcStyler, Eclipse Modeling Framework, Rational Software Architect un Sparx Enterprise Architect. Kā pētījuma rezultāts, katram izpētītam rīkam ir izveidota diagramma, kas secina par iespējam, ko atbalsta MDA rīks, un iespējamiem rīku uzlabojumiem. Darbs ir sadalīts piecās galvenās nodaļās, neskaitot ievadu un nobeigumu. Pirmajā nodaļā tiek piedāvāts MDA arhitektūras kopējais apraksts - tiek definēta MDA arhitektūras koncepcija, aprakstītas tas īpašības un aktualitāte. Otrajā nodaļā ir veikta MDA rīku sadalīšana kategorijās. Ir apskatītas trīs metodes kā var kategorizēt MDA rīkus: komerciāls vai atklātā pirmkoda; daļēja vai pilna implementācija; kodu ģenerēšana no modeļa vai modeļu izpilde. Trešajā nodaļā ir izstrādāta MDA rīku analīze. Tiek analizēti četri MDA rīki un aprakstītas tas īpašības un funkcionālas iespējas. Ceturtajā nodaļā analizēti MDA rīki tiek izmantoti praktiskajā piemērā, lai uz savas pieredzes varētu izpētīt MDA rīku funkcionalitāti. Piektajā nodaļā tiek piedāvāts apskatīto MDA rīku salīdzinājums pēc to funkcionālajām iespējam. Sestajā nodaļā katram izpētītam rīkam ir izveidota diagramma, kas grafiski ilustrē iegūtus rezultātus. Kā darba kopsavilkums, tiek izvirzīti strīda jautājumi par MDA arhitektūru un MDA rīkiem, kurus ir jāņem vērā, analizējot, vai MDA arhitektūra ir piemērota organizācijas biznesam. Strīda jautājumi ļauj noteikt virzienu iespējamiem MDA rīku uzlabojumiem. Darba apraksts satur 139 lappuses, 44 attēlus un 7 tabulas, ir izmantoti 39 informācijas avoti.
Keywords MDA, modeļvadāma arhitektūra, MDA rīki, salīdzinošā analīze, MDA dzīves cikls
Keywords in English MDA, model driven archirecture, MDA tools, comparitive analysis, MDA life cycle
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 14:58:12