Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Pilsētu parku uzturēšana” (“Gājēju tilta pār Mārupīti būvniecība Uzvaras parkā”)
Title in English “Maintenance of Urban Parks” (“Construction of Pedestrian Bridge over Marupite in Uzvaras Park”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer A.Paeglītis, prof.
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „PILSĒTU PARKU UZTURĒŠANA (GĀJĒJU TILTA PĀR MĀRUPĪTI BŪVNIECĪBA UZVARAS PARKĀ)”. Anastasija Dudaļeva. Darba vadītājs: Jānis Bidzāns. Hipotēze: ja pareizi kaut ko kopt, tad tas ilgi kalpos. Darba mērķis: izanalizēt un piedāvāt variantus, kā ilgāk saglābāt parka funkcialitāti, lai tas kalpotu ilgāku laiku. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt gan zinātnisko literatūru, gan tehniskos projektus par parku būvniecību un aprīkošanu Latvijā un ārzemēs. 2. Izpētīt zinātnisko literatūru par parku uzkopšanu, uzturēšanu un saglabāšanu Latvijā. 3. Veikt eksperimentu Ziedoņdārzā, Grīziņkalna parkā un Miera dārzā. 4. Piedāvāt savu risinājumu parku uzkopšanai, uzturēšanai un saglabāšanai. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Mārupīti; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un pievedceļa satiksmes kvalitātes līmenim. Pētījumā secināts, ka izvirzītās prasības parku funkcionalitātei ievērojami pieaug, ko apliecina parka apmeklētāju skaita pieaugums un jaunās situācijas novērtējums. Bakalaura darba izstrādāšanas laikā es nonācu pie vairākām atziņām: piemēram, Latvijā ir ļoti plaša bruģa seguma izvēle, un tieši šis ir segums, kuram lielākā daļa iedzīvotāju dod priekšroku; vislielākais apmeklētāju skaits parkos ir māmiņas ar bērniem un cilvēki, kas parka teritoriju izmanto sportiskām aktivitātēm, kas nozīmē to, ka priekš šo cilvēku grupām ir jāprojektē un jābūvē vairāk iekārtu; liels iedzīvotāju skaits ir ļoti pateicīgs par to, ka Rīgā tiek restaurēti parki. Atslēgvārdi: parks, soliņi, skeitparks, sporta laukums, bērnu laukums, segums, zāliens, atkritumu urna, pilsēta, koksne, ceļš, iela, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums. Darba struktūra: darbs sastāv no 43 lapām, 4 tabulām, 60 attēliem, 1 formulas un 28 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Darba eksperimentālajā daļā tika veikts 1 eksperiments. Kopējais darba apjoms ar inžinierprojektu – 127 lapas.
Keywords parks, soliņi, skeitparks, sporta laukums, bērnu laukums, segums, zāliens, atkritumu urna, pilsēta, koksne, ceļš, iela, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums.
Keywords in English park, small benches, skateparks, sport area, infantile area, revetment, lawn, urn of abandoners, city, wood, road, street, bridge, river, concrete, armature, calculation, draft.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.01.2017 12:21:38