Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu mezglu caurlaidspējas aprēķina metožu salīdzinājums” („Vārpu ielas posma pārbūve Mārupē”)
Title in English „Comparison of Calculation Methods of Intersection Capacity” („Reconstruction of Varpu Street Section in Marupe”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer Z.Lazda, CSDD
Abstract Bakalaura darba daļā ir izpētīts caurlaidspējas aprēķins pēc Vācu un Amerikas piedāvātās metodikas.Teorētiskajā daļā tiek apskatīta regulējama un neregulējama vienlīmeņa ceļu mezgla caurlaidspējas noteikšana, kā arī galvenās atšķirības aprēķinu metodikās. Pētījuma daļā tiek veikts praktisks caurlaidspējas aprēķins regulējamam un neregulējamam vienlīmeņa ceļu mezglam. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi par to vērtībām, kā arī sniegti priekšlikumi par situācijas uzlabošanu. Darba uzdevumi ir iepazīties ar Vācu un Amerikas metodiku caurlaidspējas aprēķinu analīzēm, izvēlēties regulējamu un neregulējamu vienlīmeņa ceļu mezglu, caurlaidspējas noteikšanai, salīdzināt būtiskākās aprēķinu atšķirības starp abām metodēm un izvirzīt ieteikumus esošās situācijas uzlabošanai. Darba mērķis ir izmantojot Vācu un Amerikas caurlaidspējas metodiku, pārbaudīt vienlīmeņa ceļu mezglu, kas projektēti vairāk kā pirms 10 gadiem, caurlaidspēju. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts pārbūves projekts Vārpu ielai posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lielā ielai, Mārupē. Projekta risinājums paredz esošās situācijas uzlabošanu satiksmes dalībniekiem: izbūvējot jaunu braucamo daļu ar asfaltbetona segumu vecā grants seguma vietā, jaunu gājēju celiņa izbūvi visā posmā garumā, jauna stāvlaukuma izbūvi sporta kompleksa apmeklētājiem, jaunu nobrauktuvju izbūvi uz blakus ceļiem un privātmājām, kā arī esošo caurteku pārbūvi lietus ūdens novades optimizēšanai. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā, grafiskā daļa izstrādāta ar datorprogrammu AutoCAD 2015. Darba apjoms: 144 lpp, 26 attēli, 46 tabula,10 pielikumi un 49 informācijas avotu nosaukumi, 30 A3 rasējumu lapas.
Keywords Vienlīmeņa ceļu mezgli, krustojumi, regulējami,neregulējami krustojumi; ceļu mezglu caurlaidspēja,aprēķina metožu salīdzīnājums, Vārpu ielas posma pārbūve.
Keywords in English single level road intersections, intersections,signalized, unsignalized intersections, Capacity of intersections,calculation methods comparison,Reconstruction of Varpu Street
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.01.2017 19:56:00