Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Arhīva pārvaldības procesu attīstība augstākās izglītības iestādē"
Title in English "Development of Archive Management Processes at a Higher Education Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Didenko Konstantins
Reviewer Šenfelde Maija, profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autore ir Evija Stūrmane. Maģistra darba tēma – „Arhīva pārvaldības procesu attīstība augstākās izglītības iestādē”. Maģistra darba zinātniskais vadītājs –RTU profesors, Dr. oec., K. Didenko. Maģistra darba objekts ir Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs. Maģistra darba priekšmets ir arhīva pārvaldības process, tā izpēte un pakalpojumu sniegšanas attīstība un tās pamatojums. Maģistra darba mērķis ir veicināt labas pārvaldības prakses ieviešanu un attīstīt augstākās izglītības iestādes arhīva pārvaldības procesu, kā rezultātā arhīva pārvaldības un tā sniegto pakalpojumu process kļūtu mūsdienīgāks. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēts Latvijas augstākās izglītības nozīmīgums, kā arī Latvijas augstākās izglītības nozare kopumā. Apskatīti augstākās izglītības iestāžu arhīvu veidošanās pamatprincipi, kā arī dokumentu kopums kas veidojas šajos arhīvos un norādīts uz to atbilstošas saglabāšanas nepieciešamību. Raksturoti augstākās izglītības iestādes sniegtie pakalpojumi, to skaita dinamika kā arī veikta SVID analīze augstākās izglītības iestādes arhīvam. Lietišķajā pētījuma daļā autore apskatījusi saistošo normatīvo regulējumu augstākās izglītības iestāžu arhīviem, raksturojusi arhīvu nozares SVID analīzi, kas izriet no normatīvā regulējuma, kā arī izpētījusi kādas izmaiņas ir arhīvu nozarē līdz ar Arhīvu likuma stāšanos spēkā. Tiek pētīta pakalpojumu nozīme mūsdienās, kādas ir pakalpojumu sniegšanas attīstības iespējas iestādēm, kā arī pētītas elektroniski sniegto pakalpojumu priekšrocības. Šajā daļā uzsvars tiek likts uz pakalpojumu sniegšanas attīstības nozīmi, kā arī mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanas izveides iespējām atbilstoši aprīkotās telpās, kas institūciju arhīviem ir ļoti svarīgi kvalitatīvas dokumentu saglabāšanas dēļ. Projekta daļā tiek attīstīti arhīva pārvaldības procesi balstoties uz teorētisko informāciju, arhīva pārvaldības procesu izpēti un analīzi, kā arī nozares ekspertu viedokļiem. Esošās arhīva uzskaites sistēmas attīstība- vienotas arhīva lietu uzskaites sistēmas izstrāde, digitalizējot arhīva uzskaites sistēmas kartiņas, nodrošinot vairāku iekšējo sistēmu datu sasaisti. Pamatojoties uz mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām un padarot pakalpojumus pieejamus klientiem jebkurā laikā un vietā - ieviesti e-pakalpojumi arhīva pakalpojumiem. Arhīva dokumentu apjoma izvietošana vienotās telpās, kas nodrošina dokumentu atbilstošu saglabāšanu, sakārtošanu atbilstoši lietu aprakstiem un pakalpojumu sniegšanu arhīva klientiem ātrāku, jo nav nepieciešamās arhīva lietas jāpiegādā no arhīva telpām, kur nenotiek klientu apkalpošana. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 100 lapas, tajā skaitā iekļauti 41 attēls, 11 tabulas, 12 formulas, 80 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir 3 pielikumi. Atslēgvārdi : arhīvs, attīstība, analīze, process, pārvaldība.
Keywords arhīvs, attīstība, analīze, pārvaldība, process
Keywords in English archive, analysis, development, process, management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.01.2017 09:52:41