Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Iepirkumu procesu vadīšana finanšu iestādē"
Title in English "Procurement Process Management in a Financial Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Jebkurš uzņēmums, lai radītu pievienoto vērtību, pērk un apvieno vienotā veselumā dažādas tirgū pieejamās preces un pakalpojumus. Vēl 20.gs. vidū uzņēmējs gāja uz veikalu burtiskā nozīmē vai pie produktu piegādātāja runāt un nopirka to produktu, kas viņa skatījumā bija piemērotākais risinājums viņa uzņēmumā pastāvošo vajadzību apmierināšanai, bet nu -vairāk kā 50 gadus, kas ir ļoti īss laiks - iepirkumi tiek uzskatīti par svarīgu stratēģiskās vadīšanas procesa sastāvdaļu, jo no iepirkumu kvalitātes ir atkarīga uzņēmuma veiktspēja un tā ražoto produktu (preču vai pakalpojumu) pašizmaksa, kā arī to kvalitāte, no kā izriet klienta apmierinātības līmenis. Iepirkumu veikšana kļuvusi par aktuālu tirgus tendenci, jo tā palīdz ne tikai optimizēt izmaksas, bet arī atrast atbilstošāko partneri konkrēta produkta nodrošināšanai konkrētā periodā, pilnveidot uzņēmumā notiekošos procesus, samazināt riskus un ietaupīt laiku. Darba pētījuma objekts ir iepirkumu process finanšu iestādē. Iepircēja funkciju nelielos uzņēmumos, atkarībā no produktu nozīmības, paralēli citiem ikdienas pienākumiem, pilda administrācijas darbinieki, vai paši vadītāji, savukārt lielie uzņēmumi, piemēram, AS DNB banka, ko darba autore pētījusi dziļāk, veido speciālas struktūrvienības. Šobrīd bankā ir uzkrāta liela centralizētu iepirkumu veikšanas pieredze, kas daļēji aizgūta arī no māsas bankām Lietuvā un Igaunijā un mātes bankas Norvēģijā. Darba priekšmets ir iepirkumu procesu vadīšana. Darba ietvaros tiek apskatīts iepirkumu process pēc būtības, tā rašanās un nozīme. Darba autore pievēršas iepirkumos pielietojamajām metodēm un rīkiem, kas palīdz atrast konkrēta iepirkuma veikšanai piemērotāko pieeju. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamas rekomendācijas iepirkumu procesu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai finanšu iestādē AS DNB banka. Hipotēze: pārskatot AS DNB banka realizēto iepirkuma procesu, ir iespējams saīsināt bankai nozīmīgu iepirkumu norises ilgumu. Darbs sastāv no trīs daļām, pēc kurām darba autore izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus. Analītiskajā daļā darba autore pievērsusies iepirkumu termina un iepirkumu procesa teorētiskajai izpētei, kā arī no dažādiem avotiem apkopojusi informāciju par iepirkumu nozari. Ņemot vērā, ka darba ietvaros tiek risināta efektīva iepirkumu procesa realizēšana finanšu iestādē, šajā daļā apskatīts arī banku sektors un lielākie tā spēlētāji Latvijā. Lietišķā pētījuma daļā analizētas galvenās iepirkumu metodes, no kurām izriet daudzas atvasinātas metodes. Kopējais iepirkumos pielietojamo metožu skaits mērāms vairākos desmitos, tāpēc iepirkumu teorētiķi un praktiķi radījuši tādus rīkus kā iepirkumu portfeļa matricu un iepirkumu šaha dēli, kas palīdz izvēlēties efektīvāko metodi katra konkrēta produkta iepirkšanai. Tāpat arī apskatīta iepirkumu veikšanas nozīme, iepircēja personiskās kvalitātes, lēmuma pieņemšanas process un iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma uzraudzība. Projekta daļā darba autore pievērsusies AS DNB banka analīzei, kā arī detalizēti skatījusi bankā realizēto iepirkumu procesu. Izpētes gaitā konstatētas procesa nepilnības, no kurām par galveno darba autore uzskata iepircēju darba laika efektīva izlietojuma problēmu. Izskatīti alternatīvi varianti problēmas risināšanai, par labāko atzīstot P. Kraljica iepirkumu portfeļa matricas pielietošanu bankai nepieciešamo produktu grupēšanai pēc to ietekmes un peļņu un piegādes riska.
Keywords iepirkumi, pirkšana, iepirkumu process, iepirkumu portfeļa matrica
Keywords in English procurement, purchasing, procurement process, procurement portfolio matrix
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 03.01.2017 19:34:41