Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbību ar pasūtījumiem pilnveidošana
Title in English Improvement of Order Processing at a Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Docents, MBA Modris Ozoliņš
Abstract Diplomprojekts - Ražošanas uzņēmuma darbību ar pasūtījumiem pilnveidošana. Darba autors – students Aleksandrs Andrejevs, Rīgas Tehniskā Universitāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta vadītājs - Mg.oec., lektors Vladimirs Šatrevičs. Darba mērķis: • Iepazīt uzņēmumu kopumā, tā darbību un tā attīstības dinamiku. • Raksturot uzņēmuma organizatorisko struktūru un struktūrvienību funkcijas. • Veikt uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīzi. • Novērtēt uzņēmuma gada pārskatus par vairāku gadu periodiem. • Novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli (novērtēt rentabilitāti, likviditāti, maksātspēju un aprites koeficientus). • Veikt SVID analīzi • Izvirzīt un pamatot uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Uzņēmuma analīzes rezultātā tika konstatētas problēmas, kas palēnināja klientu pasūtījumu apstrādi un ražošanu. Darba gaitā darba autors piedāvā risinājumus, kā optimizēt uzņēmuma darbu pozitīvu rezultātu sasniegšanai. Noliktavas ietilpības palielināšanai tika piedāvāta piebūves celšana, kas ļautu atteikties no gatavās produkcijas izvešanas uz citām noliktavām un palielināt ražošanas apjomus par 37.5%. Piebūves izmaksu atmaksas termiņš ir 9.6 gadi pie nemainīgas ražošanas jaudas. Lai izvairītos no noliktavu pārpildīšanās tika piedāvāts strādāt arī nakts maiņās. Tas ļautu palielināt ražošanas jaudu par 37.5%, bet palielinātu algas izmaksas līdz 113408.4 EUR. Iekšējās komunikācijas uzlabošanai tika piedāvāta jaunā darbības shēma, kur tirdzniecības menedžeris sastāda tehnisko specifikāciju, pieņemot pasūtījumu, un nosūta to parakstīšanai vecākam tehnologam, tirdzniecības nodaļas vadītājam un atbildīgajam menedžerim, un pēc tam klientam. Tas ļautu paātrināt pasūtījuma izpildi, saīsinot pasūtījuma izpildes termiņu līdz nedēļai. Automatizējot tehnoloģisku karšu sastādīšanu, tiktu ietaupītas 6.7 stundas, kas ļautu uzņēmumam ietaupīt uz darbinieku algām vai veikt reorganizāciju. Izstrādātais darbs sastāv no 60 lpp., 23 attēliem, 7 tabulām, 30 formulām, 17 avotiem.
Keywords Likviditāte, rentabilitāte, SVID analīze, noliktavas saimniecība, iekšeja komunikācija, Visual Basic, metālapstrādes nozare
Keywords in English Liquidity, profitability, SWOT analysis, warehouse management, internal communication, Visual Basic, metalworking sector
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.12.2016 21:48:37