Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazumtirdzniecības uzņēmuma personāla noturēšanas stratēģija"
Title in English "Retail Company Staff Retention Strategy"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ozoliņa-Ozola Iveta
Reviewer Survilo Tatjana, asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Mūsdienu mazumtirdzniecības sektorā, kas ar katru gadu kļūst arvien komplicētāks, ir svarīgi atšķirties no citiem konkurējošajiem uzņēmumiem. Ņemot vērā, ka piedāvājuma klāsts mazumtirdzniecības uzņēmumos ir līdzvērtīgs, nereti uzņēmuma tēls ir viens no noteicošajiem iemesliem pakalpojumu izvēlē. Kā viens no uzņēmuma tēla ietekmējošajiem faktoriem ir tieši uzņēmuma darbinieki. Darbs balstīts uz uzņēmuma SIA „Maxima Latvija” darbību. 2015. gadā mazumtirdzniecības uzņēmums ir kļuvis par vienu no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā un lielāko uzņēmumu Baltijā. Savukārt 2015. gadā SIA „Maxima Latvija” ir nodēvēta par lielāko darba devēju Latvijā. Vidējais personāla mainības līmenis uzņēmumā ir 69%. Darbinieku mainības iemesli apkalpojošajā sfērā ir salīdzinoši zemais atalgojums un darba slodze, savukārt mainību veicina pastāvošā konkurence. Kā atklāj SIA „Maxima Latvija” 2015. gada pirmo mēnešu pētījumi, uzņēmuma darbinieku noturēšanu darbā veicinātu atalgojuma sistēmas pārskatīšana un darba apstākļu uzlabošana, kā arī elastīga darba grafika piemērošana. SIA „Maxima Latvija” 2016. gada statistika liecina, ka lielākā personāla mainība bijusi tieši Rīgā. Nonākot pie šiem rādītājiem, var secināt, ka personāla mainība uzņēmumam prasa lielas izmaksas, tādēļ, lai tās samazinātu, ir nepieciešama darbinieku motivēšana, ieguldot cilvēkresursu vadības sistēmas uzlabošanā. Ņemot vērā, ka galvenā mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA „Maxima Latvija” problēma ir augsta personāla mainība, konkrēti Rīgas veikalu apkalpojošā personāla vidū, svarīga ir personāla noturēšanas stratēģijas ieviešana uzņēmuma darbībā. Par noturēšanas stratēģijas pamatelementiem tika noteikta sekojošu plānu un programmu ieviešana: 1. jaunā darbinieka adaptācijas veicināšanas plāna izstrāde; 2. mentoringa programmas izstrāde; 3. auklīšu programmas ieviešana darba un privātās dzīves līdzsvarošanai. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta mazumtirdzniecības nozare Latvijā. Tiek apskatītas cilvēkresursu vadīšanas aktualitātes mazumtirdzniecības nozarē Latvijā, raksturojot kopējo darbinieku skaitu nozarē un analizējot personāla mainību kā tādu. Analītiskas daļas secinājumi norāda uz pastāvošajām personāla mainības problēmām mazumtirdzniecības nozarē un tā nozīmīgumu. Lietišķā pētījuma daļā apkopota būtiskākā informācija par personāla stabilitāti un to ietekmējošajiem faktoriem. Tiek apkopoti personāla noturēšanas stratēģijas veidi un raksturota tās ieviešana. Kā arī raksturots personāla noturēšanas sociālais un ekonomiskais efekts uz uzņēmuma attīstību, kas raksturo personāla noturēšanas stratēģijas ieviešanas nozīmīgumu uz uzņēmuma attīstības veicināšanu. Pētījuma daļā tiek raksturota SIA „Maxima Latvija” darbība, veikta personāla sastāva un kustības novērtējums, kā arī mainības iemeslu analīze. Personāla sastāva un kustības novērtēšanai izmantota uzņēmumā veiktā personāla statistika, bet personāla mainības iemesli analizēti, pamatojoties uz aiziešanas anketu datiem. Pētījuma daļas galvenais uzsvars likts uz personāla noturēšanas stratēģijas izstrādi, t.i., no jaunā darbinieka adaptācijas veicināšanas plāna, mentoringa un auklīšu programmām. Pētījuma daļas noslēguma tiek veikts personāla noturēšanas stratēģijas novērtējums. Maģistra darba rezultātā izstrādātā personāla noturēšanas stratēģija var tikt izmantota mazumtirdzniecības uzņēmumos gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Personāla noturēšanas stratēģijas ieviešana spēj samazināt darba devēja izmaksas, kuras rodas darbinieku slimības, cita veida īslaicīgās prombūtnes vai jaunu darbinieku atlases gadījumā. Ieviešot personāla noturēšanas stratēģijas uzņēmuma praksē ir augstāka varbūtība, ka šādi ilgtermiņā tiek nodrošināta personāla stabilitāte.
Keywords Mazumtirdzniecības uzņēmuma personāla noturēšanas stratēģija
Keywords in English Retail Company Staff Retention Strategy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 28.12.2016 22:25:35