Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas galvojuma darbības analīze”
Title in English “Analysis of Customs Guarantee Performance”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Muita ir valsts institūcija, kas gādā par sabiedrības un valsts drošību. Viena no muitas galvenajām funkcijām ir fiskālā funkcija, kas tiek īstenota ar muitas un to pielīdzināmo maksājumu, tas ir pievienotās vērtības, akcīzes nodokļa, pareizu aprēķināšanu, iekasēšanu un samaksas kontrolēšanu. Muitas maksājumi tiek aprēķināti ārpussavienības preces ievedot Eiropas Savienībā, tādā veidā aizsargājot valsts ekonomiku. Lai preci laistu brīvā apgrozībā, aprēķinātie nodokļi jāiemaksā attiecīgajā valsts budžeta kontā, taču praksē maksājums valsts budžetā var “ienākt” pat līdz trīs dienām, kas tādā veidā apgrūtināta un būtiski ietekmē uzņēmumu uzņēmējdarbību. Muitas nosacījumu pieprasīšana var ietekmē ne tikai uzņēmumu konkurētspēju, izaugsmi starptautiskajā tirdzniecībā, bet arī valsts ekonomisko izaugsmi, labklājību un nabadzības samazināšanu valstī. Kā alternatīva, lai preces tiktu izlaistas brīvā apgrozībā ātrāk, ir muitas galvojuma izmantošana, kas atliek aprēķināto muitas maksājums līdz trīsdesmit dienām. Muitas galvojums ir kā garantija, ka aprēķinātie nodokļi attiecīgā samaksas termiņā tiks iemaksāti valsts budžeta kontā un valstī neradīsies muitas parāds. Šobrīd galvojums tiek pieprasīts visās muitas procedūrās, taču tā kā muitas nosacījumu pieprasīšana, tai skaitā, galvojumu pieprasīšana, būtiski var ietekmēt uzņēmumu darbību ir nepieciešams vienkāršot galvojumu administrēšanas kārtību. Sniegt plašākas iespējams galvojumu veidu izmantošanā, iespēju robežās, attiecīgās muitas procedūrās piedāvāt atvieglojumus, kas saistīti ar galvojuma pieprasīšanu, noteikt vienotus nosacījumus muitas maksājumu nomaksai. Darba pētījuma objekts – muitas galvojumu darbības sistēma, savukārt pētījuma priekšmets – galvojuma atļaujas izsniegšanas kārtība un tā piemērošanas analīze. Darba mērķis ir izmantojot aktuālo informāciju veikt muitas galvojumu atļaujas izsniegšanas un darbības analīzi un sniegt priekšlikumus esošās galvojumu pieprasīšanas sistēmas uzlabošanai. Lai tiktu sasniegts darba mērķis, tika noteiktie šādi darba uzdevumi: 1.Apskatīt starptautiskās tirdzniecības attīstību un muitas lomu tajā. 2.Izpētīt reģionālo un nacionālo likumdošanu galvojuma administrēšanas kārtībai. 3.Analizēt muitas mērķus un funkcijas. 4.Izpētīt muitas galvojumu pieprasīšanas nozīmi. 5.Izpētīt galvojuma nodrošināšanas veidus. 6.Izpētīt galvojuma atļaujas izsniegšanas nosacījumus. 7.Izpētīt galvojuma apjoma kontroles kārtību. 8.Izpētīt galvojuma pieprasīšanu dažādās muitas procedūrās. 9.Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus optimālākai galvojumu pieprasīšanai. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstītas muitas funkciju nozīme starptautiskās tirdzniecības attīstībā. Galvojuma atļaujas izsniegšanas nosacījumi un garantijas veidi. Otrajā daļā tiek analizēts galvojuma pieprasīšanas nosacījumi dažās no muitas procedūrās un problēmas to izmantošanas iespējās. Trešajā daļā tiek piedāvāti risinājumi galvojumu pieprasīšanai un efektīvākas izmantošanas uzlabošanai. Kā novitāte darbā ir izstrādāta pieeja daudzveidīgākai muitas galvojuma izmantošanai un izstrādāta vienota pieeja muitas parāda nomaksai attiecībā pret pārējo nodokļu nomaksas nosacījumiem. Maģistra darba apjoms ir 77 lpp, 10 attēli, 7 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 32 vienības.
Keywords Muitas galvojums
Keywords in English Customs guarantee
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.12.2016 13:02:31