Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Riska vadība loģistikas uzņēmumā"
Title in English "Risk Management at a Logistics Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Voronova Irina
Reviewer Gorbunova Kristīne, docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Riski pastāv jebkura uzņēmuma tipa darbībā. Taču dažādiem saimniekojošiem subjektiem riska nozīme mēdz būt atšķirīga. Finanšu-kredītiestāžu un komercstruktūru darbība pamatojas uz paaugstinātām riska situācijām. Ražošanas tipa uzņēmumiem ir raksturīga piesardzīgāka attieksme pret risku. To bieži ir iespējams izskaidrot ar nepietiekamu riska situācijas uzskatāmību ražošanas sfērā, ar riska avotu izpausmju sarežģītību un daudzveidību, kā arī ar jūtīgu indikatoru izvēles paņēmieniem. Pēc autora domām, loģistikas sfērā sākās palielināties nepieciešamība pēc ārpakalpojumu uzņēmumiem, kas spētu vājināt un ietekmēt dažādu ar loģistikas sfēru saistītu risku efektivitāti. Kā viens no riska vadības elementiem ir – risku nodošana trešajām personām jeb apdrošināšanas sabiedrībām. Darba autors uzskata, ka tieši loģistikas sfērā, apdrošināšana, kā viens no riska novēršanas elementiem, spētu uzturēt loģistikas sfērā esošu uzņēmumu un neciest vēl lielākus zaudējumus. Ņemot vērā to, ka Latvijas apdrošināšanas sabiedrību tirgus ir diez gan daudzpusīgs un ar variācijas iespējām, tad loģistikas sfērā esošam uzņēmumam ir iespēju izvēle un spēja rast sev izdevīgāko variantu, lai neciestu vēl lielākus zaudējumus vai vispār pārtrauktu uzņēmuma darbību. Kā par maģistra darba objektu darba autors izvēlējās loģistikas uzņēmuma iespējamie riski. Par maģistra darba priekšmetu darba autors izraudzījās risku vadības sistēma un tās pilnveidošana izmantojot apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus. Par maģistra darba mērķi darba autors ir izvirzījis izvērtēt loģistikas uzņēmuma risku vadības sistēmu un tās pilnveidošanu izmantojot apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus. Darba analītiskā daļa sastāvēs no 3 nodaļām un katrai nodaļai būs vairākas apakšnodaļas. Pirmā analītiskās daļas nodaļa paredzēta loģistikas nozares kopējam raksturojumam, tās darbības veidiem, pastāvošajām sistēmām un nozares izvērtējumam kopumā. Otrajā nodaļā darba autors atklās iespējamos riskus un tā veidus loģistikas nozarē esošiem uzņēmumiem. Trešā nodaļa tiks veltīta apdrošināšanas pakalpojumu pieejamības analīzei, kur darba autors sniegs raksturojumu par apdrošināšanas nozari un tās veidiem kopumā. Darba lietišķā pētījuma daļa sastāvēs no 2 nodaļām, kurās, pirmajā no tām, darba autors aprakstīs riska vadību loģistikas uzņēmumā, kas sniegs informāciju par risku klasifikāciju loģistikas uzņēmumā. Otrajā nodaļā darba autors apraksta metodi kā izvēlēties apdrošināšanas sabiedrību ar hierarhijas analīzes metodi un sniegs īsu teorētisku pamācību, kā tiks izmantota šī metode darba trešajā daļā. Maģistra darba projekta daļa sastāvēs no 3 nodaļām un skars maģistra darba priekšmetu - risku vadības sistēma un tās pilnveidošana izmantojot apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus. Pirmajā nodaļā autors veiks uzņēmumam SIA „Kravu serviss” risku vadības sistēmas organizēšanas raksturojumu, kurā aprakstīs uzņēmumu. Otrajā nodaļā darba autors veiks risku vadības efektivitātes paaugstināšanas projektu, kurā aprakstīs risku vadības modeli, algoritmu un tā izveidi uzņēmumā. Trešajā nodaļā darba autors ar hierarhijas analīzes metodi veiks apdrošināšanas sabiedrības izvēli kā risku nodošanas instrumentu, kurā veiks nepieciešamos aprēķinus, kas palīdzēs sasniegt galveno darba mērķi – kuru visefektīvāko apdrošināšanas sabiedrību izvēlēties SIA „Kravu serviss”. Pēc izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtajiem mērķiem, darba autors izdara kopējos secinājumus un izstrādā priekšlikumus.
Keywords Riska vadība
Keywords in English Risk management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.12.2016 14:11:35