Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Labprātīga nodokļu samaksas veicināšana
Title in English Promoting of Voluntary Taxes Paying
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir “ Labprātīga nodokļu samaksas veicināšana”. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar situāciju, kad, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem un izstrādāto pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.- 2013. gadam, ēnu ekonomikas īpatsvars attiecībā pret iekšzemes kopproduktu ( turpmāk IKP) vēljoprojām ir augsts, kas liecina par sabiedrības nevēlēšanos veikt nodokļu nomaksu. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un sniegt priekšlikumus labprātīgas nodokļu samaksas stimulēšanai. Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt ēnu ekonomiku ietekmējošos faktorus un radītās sekas. 2. Analizēt nodokļu nemaksāšanas iemeslus un sabiedrības motivāciju iesaistīties ēnu ekonomikas procesos. 3. Apskatīt nodokļu ieņēmumu tendencies. 4. Raksturot Valsts ieņēmuma dienesta ( turpmāk VID) pieeju brīvprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai. 5. Izpētīt ārvalstu pieredzi nodokļu samaksas stimulēšanā. 6. Izstrādāt priekšlikumus administratīvā sloga samazināšanai un sabiedrības labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Pētījuma objekts ir labprātīgas nodokļu samaksas veicināšana Latvijā. Pētījuma priekšmets ir pasākumi nodokļu samaksas veicināšanai, kā arī izvairīšanās no nodokļu samaksas ierobežošanai. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīti ēnu ekonomikas teorētiskie aspekti, ietverot ēnu ekonomiku veicinošos faktorus, radītās sekas un politikas nostādni ēnu ekonomikas mazināšanā. Otrajā daļā tiek veikta nodokļu nemaksāšanas analīze un tiek raksturota sabiedrības motivācija iesaistīties ēnu ekonomikā. Trešajā daļā tiek analizēti VID veiktie pasākumi labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai, kā arī tiek sniegta Igaunijas un Lietuvas pieredze nodokļu samaksas stimulēšanā. Savukārt darba npslēgumā autore ir izstrādājusi priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai un labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Darba teorētiskā vērtība ir saistīta ar autores apkopoto un analizēto informāciju par ēnu ekonomiku un galvenajiem priekšlikumiem nodokļu samaksas veicināšanai. Darba praktiskā vērtība ir saistīta ar pētījuma rezultātā autores izstrādātajiem priekšlikumiem labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Maģistra darbs ir patstāvīgi izstrādāts zinātnisks pētījums, kurš izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 71 lappuses. Darba struktūru veido ievads, 3 izklāsta daļa, kuras ir sadalītas 8 nodaļās, secinājumi, priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbā iekļauti 13 attēli, 12 tabulas, 1 formula un 72 izmantotās literatūras avoti. Nodokļu nomaksas rezultātā tiek veicināta ne tikai sabiedrības, bet gan arī valsts ekonomikas attīstība, kas ir ilgetmiņā veicina attīstītas valsts veidošanos. Mūsdienās sabiedrības motivāciju veicināt nodokļu nomaksu ir iespējams ne tikai uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un palielinot sociālo garantiju pieejamību, bet arī palielinot sabiedrības uzticību valdībai un to pieņemto lēmumu pamatotībai.
Keywords Nodokļi, ēnu ekonomika
Keywords in English Taxes, Shadow economy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2016 12:41:26