Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem”
Title in English “Taxation of Small Businesses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gromule
Reviewer I.Šņucins, LR Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Mg.oec.
Abstract Tatjana Vološčuka. Maģistra darbs. Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 2016. – 72 lpp. Maģistra darba mērķis: Izpētīt nodokļu īpatnības maziem uzņēmumiem. Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi: 1) Raksturot mazo uzņēmumu un to lomu Latvijas ekonomikā; 2) Analizēt nodokļu sistēmas īpatnības mazo uzņēmumu nodokļu aplikšanā; 3) Raksturot mikrouzņēmuma nodokļa režīmu Latvijā; 4) Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus mikrouzņēmuma nodokļu sistēmas ietekmei uz maziem uzņēmumiem. Darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā daļā tiek aprakstīts mazo uzņēmumu raksturojums un būtība, un apskatīti mazo uzņēmumu statistiskie rādītāji Latvijas tautsaimniecībā, laika periodā no 2013. līdz 2015. gadam. Otrajā daļā autore apskata nodokļus, kas attiecas uz maziem uzņēmumiem, un veic salīdzinājumu ar Rumānijas valsts nodokļu sistēmu maziem uzņēmumiem. Trešajā nodaļā autore ietver nodokļu plaisas piemērus, kas ietekmē mazo uzņēmumu darbību mikrouzņēmuma režīmā, un apskata, kā tas ietekmēs turpmāko nodarbinātību un sociālās drošības nodrošināšanu mazo uzņēmumu vidū. Darbā iekļauts uzņēmuma SIA „X” aprēķins, kā tiks ietekmēts mikrouzņēmuma nodokļu apmērs, ja nodokļi ir 9%, 5% ar sociālajām iemaksām un 15% no apgrozījuma. Uzņēmuma nosaukums netiek atklāts, jo uzņēmuma vadītājs šo informāciju uzskata par konfidenciālu, tāpēc uzņēmums tiek apzīmēts ar SIA „X”. Darba noslēgumā autore izstrādā secinājumus un priekšlikumus, kā pilnveidot nodokļu sistēmu maziem uzņēmumiem, lai tie spētu turpināt savu uzņēmējdarbību. Maģistra darba apjoms ir 72 lpp, tas satur 9 tabulas, 9 attēlus un 36 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem; mikrouzņēmumu režīms maziem uzņēmumiem
Keywords in English Taxation of small business
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.12.2016 23:08:58