Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving business performance of a trading company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Prof., Dr.oec. Irina Voronova
Abstract Diplomprojektu „Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurants Armands Tomašs. Projektā tiek analizēta uzņēmuma darbība, konstatētas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma darbība un tā nozare, tiek analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, uzņēmuma struktūra, kontrole un tiek veikta SVID analīze un reklāmas efektivitātes izpēte. Pēc iegūtās informācijas tiek izvirzītas trīs uzņēmuma nepilnības, kam tiks piedāvāti risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek risinātas nepilnības, kas tika konstatētas analītiskajā daļā. Kā pirmā problēma tiek risināta uzņēmuma augstie debitoru rādītāji un lēnā rēķinu atmaksa. Kā risinājums šai problēmai tiek piedāvāta Skonto atlaide un iegūto līdzekļu ieguldīšana uzņēmuma krājumu palielināšanā. Kā otrā problēma tiek risināta uzņēmuma augstās uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar apgaismojumu. Kā risinājums tiek piedāvāts aizstāt esošās dienas gaismas spuldzes ar jaunām un ekonomiskākām LED spuldzēm. Kā trešā tiek risināta uzņēmuma neefektīvā reklāmas politika. Kā risinājums tiek piedāvāts izstrādāt drukāta tipa reklāmu ar mērķi informēt esošos klientus par uzņēmuma jaunumiem un akcijām. Aprēķinu daļas beigās tiek piedāvāta izstrādāto priekšlikumu ekonomiskā rezultāta novērtēšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek izmantots MS Project, ar kura palīdzību tiek izstrādāts uzņēmuma apgaismojuma optimizācijas plāns, aprēķinātas spuldžu ieviešanas izmaksas un projekta ilgums. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumu, ir 78 lapas. Diplomprojektam pievienoti 5 pielikumi. Darbā ietilps 37 attēli, 31 tabula un 9 formulas.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving business performance of a trading company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 18:33:06