Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Starpbanku aizdevumu likmes ietekme uz banku sektoru Latvijā
Title in English Impact of Interbank Interest Rates on the Bank Sector of Latvia
Department
Scientific advisor Dr.oec. I.Voronova
Reviewer Dr.sc.adm. Jekaterina Kuzmina
Abstract Maģistra darbā tika apskatīta starpbanku aizdevumu likmes ietekme uz banku sektoru Latvijā. Pētījuma objekts: starpbanku aizdevumu likme. Pētījuma priekšmets: starpbanku aizdevumu likmes ietekme uz Latvijas banku sektoru un tā dalībnieku – komercbanku un banku klientu procentu likmju risku. Maģistra darba mērķis: izpētīt banku sektora Latvijā būtiskākās izmaiņas negatīvas starpbanku aizdevumu likmes ietekmē un noteikt investoriem ienesīgākos apstākļus. Maģistra darba hipotēze: zema (negatīva) starpbanku aizdevumu likme veicina kreditēšanu un samazina maza riska ieguldījumu produktu izmantošanu. Maģistra darbs sastāv no analītiskās daļas, kurā aprakstīta Eiropas centrālās bankas monetārā politika, kā arī negatīvās procentu likmes Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Pirmā daļa iekļauj investīciju un kredītproduktu attīstības analīzi Latvijā. Maģistra darba lietišķā pētījuma daļā ir aprakstīts procentu likmju risks un procentu likmju riska novērtēšana un mērīšana. Šajā daļā ir apkopota informācija par procentu likmju riska mērīšanas metodēm un procesiem, kā arī analizēta šo metožu priekšrocības un trūkumi. Lietišķās daļas otrs apskatītais aspekts ir bankas klienta procentu likmju riska samazināšanas potenciāls. Maģistra darba projekta daļā ir apskatītas divas procentu likmju riska mērīšanas metodes – viena no tām ir vērsta uz komercbanku procentu likmju riska mērīšanu un tiek analizēta esošā situācija, otra metode tiek izmantota banku klienta procentu likmju riska samazināšanai izvēloties ienesīgāko investīciju produktu dažādos procentu likmju apstākļos. Galvenie Maģistra darba secinājumi ir, ka bankai, lai samazinātu procentu likmju risku ir nepieciešams izmantot vairāk kā vienu metodi procentu likmju riska vadībai, sevišķi situācijā, kad starpbanku aizdevumu likmes ir negatīvā zonā. Toties banku klientiem nepieciešams novērtēt investīciju ienesīgumu un citus labumus dažādos procentu likmju tirgus apstākļos. Maģistra darbā iekļauti 41 attēls, 26 tabulas un 27 literatūras un informācijas avoti, kā piemēram, speciālā literatūra, zinātniskie raksti un publikācijas, statistiskie dati un likumdošanas normatīvie akti. Maģistra darbs sastāv no 89 lapām.
Keywords Procentu likmes risks, komercbankas
Keywords in English Interest rate risk, commercial banks
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 13:59:28