Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”
Title in English “Introduction of Progressive Personal Income Tax Rate in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”. Darba mērķis ir veikt progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas izvērtējumu Latvijā. Darba uzdevumi: 1)analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā un starptautisko pieredzi progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanā; 2)izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz ekonomiku un darba ņēmējiem; 3)piedāvāt iespējamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes modeļa piemērošanas iespējas Latvijas sistēmā; 4)aptaujāt ekspertus, lai noskaidrotu viedokli par progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Maģistra darba objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma Latvijā, priekšmets - iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana un progresivitātes ieviešana Latvijā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma ir aktuāla tēma gandrīz katram iedzīvotājam, jo liela daļa Latvijas darbspējīgo iedzīvotāju ir darba ņēmēji vai arī saimnieciskās darbības veicēji, kurus tiešā veidā skar iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Saistībā ar darbaspēku Latvijā ir divas galvenās problēmas – augsta ienākumu nevienlīdzība un liels darbaspēka nodokļu slogs. Progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no veidiem, kā risināt šīs problēmas. Ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli ir iespējams samazināt pastāvošo iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību un palielināt zemo ienākumu saņēmeju neto ienākumus. Maģistra darba apjoms ir 86.lpp, maģistra darbā ir 5.attēli, 27.tabulas un 3.pielikumi. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izvērtēti un analizēti darba uzdevumos aprakstītie jautājumi. Pirmajā nodaļā aprakstīta un analizēta iedzīvotāju ienakuma nodokļa vēsturiskā attīstība, pastāvošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, analizētas nodokļa likmju izmaiņas un ieņēmumi valsts budžetā. Otrajā darba nodaļā aplūkota citu valstu (Lielbritānijas, Slovēnijas un Polijas) progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma. Analizēta iepriekš minēto valstu progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa modeļu piemērotība Latvijai. Kopumā var secināt, ka neviens no aplūkotajiem valstu modeļiem nav tieši piemērots Latvijai, ir jāveic dažādas korekcijas attiecībā uz ienākumu robežām līdz kurām tiek piemērota 0% un attiecīgi arī pārējo likmju robežvērtības ir jāpiemēro Latvijas algu līmenim. Šajā nodaļā izvērtēta arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz ekonomiku, saistībā ar progresīvo nodokļu sistēmu, konkrēti - ietekme uz ēnu ekonomikas līmeni. Nodaļā izvērtēts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu slogs darba algām, aprēķināta efektīvā nodokļa likme, piemērojot dažādus pieejamos atvieglojumus. Kā arī šajā nodaļā izvērtētas iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanas iespējas. Trešajā darba nodaļā veikti praktiskie aprēķini un novērtēta progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešana Latvijā. Lai aprobētu piedāvātos risinājumus, veikta ekspertu aptauja, saistībā ar Latvijas darbaspēka nodokļu sistēmu un progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Apkopojot ekspertu viedokli, secināts, ka Latvijā nepieciešams ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu, lai mazinātu nodokļu slogu zemo algu saņēmējiem. Veikti aprēķini, analizējot iespējamo progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļu modeli, izvērtējot izmaiņas neto darba algu apjomā un budžeta ieņēmumos.
Keywords Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme
Keywords in English Progressive Personal Income Tax Rate
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.12.2016 20:59:16