Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Ekspedīcijas uzņēmumu darbības pilnveidošana starptautiskajos kravu pārvadājumos”
Title in English “Improvement of forwarding company operations in international freight transportation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A. Starčenko
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Diplomprojekta tēma ir Ekspedīcijas uzņēmumu darbības pilnveidošana starptautiskajos kravu pārvadājumos. Pētījuma mērķis: Izstrādāts rekomendāciju plāns ekspedīcijas uzņēmumu darbības pilnveidošanai starptautiskajos kravu pārvadājumos. Diplomprojekts sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota transporta un uzglabāšanas nozare, eksporta un importa kravu pārvadājumi Latvijā, eksporta un importa kravu pārvadājumi Eiropas Savienība, ekspedīcijas uzņēmumu darbības raksturojums un ekspedīcijas uzņēmumu izmantošanas izvēles pamatojums. Otrajā nodaļā tiek veikta starptautisko kravu pārvadājumu analīze un pētītas ekspedīcijas uzņēmumu attīstības iespējas starptautiskajos tirgos, sīkāk analizējot Beļģija, Igauniju, Austriju, Rumāniju un Apvienoto Karalisti, kā arī analizētas būtiskākās problēmas eksporta un importa kravu pārvadājumu attiecībā. Trešajā nodaļā tiek sniegti ieteikumi ekspedīcijas uzņēmumu darbības pilnveidošanai, rasts risinājumus eksporta kravu pārvadājumu veikšanai maršrutā Latvija – Itālija un, sniegtas rekomendācijas ekspedīcijas uzņēmumu ieņēmumu apjoma palielināšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, bibliogrāfiskā saraksta, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 62 lpp., kurās iekļauti 18 attēli, 9 tabulas 29 bibliogrāfijas avoti.
Keywords ekspedīcijas uzņēmumi, starptautiskie kravu pārvadājumi, pārvadājumu maršruti
Keywords in English forwarding companies, international freight transport, freight routes
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.12.2016 13:12:02