Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas plūsmas pilnveidošanas iespējas loģistikas uzņēmumos”
Title in English “Opportunities for improving international freight logistics and port information flow in logistics companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P. Patļins
Reviewer Lekt. J.Kuškins
Abstract Maģistra darba tēma ir „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas plūsmas pilnveidošanas iespējas loģistikas uzņēmumos”. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka vienota specializēta elektronisko dokumentu sistēma starptautisko kravu loģistikas procesu apritē iesaistītajām pusēm mazina administratīvo slogu un izmaksas. Maģistra darba mērķis ir izvirzītas rekomendācijas starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumiem pielietot vienotu platformu informācijas plūsmas pilnveidošanai starp iesaistītajām pusēm. Maģistra darba izvirzītie uzdevumi - izpētīt informācijas plūsmu loģistikas uzņēmumos, novērtēt loģistikas uzņēmumu informācijas plūsmu novērtējums Latvijas ostās, izvirzīt loģistikas uzņēmumu informācijas plūsmas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā tika izpētīts, ka, veicot starptautiskos kravu pārvadājumus, tiek izstrādāti un nosūtīti ieinteresētajām pusēm dažādi dokumenti, loģistikas uzņēmumā no gada laikā, sagatavotajiem 576 dokumentiem, 172 identiski dokumenti tiek izsūtīti vairākām ieinteresētajām pusēm. Latvijā ir iesviesta SKLOIS informācijas plūsmas platforma attiecībā uz jūras transporta kravu pārvadāšanu un ostu sadarbību, platformai ir trūkumi, visas iesaistītās puses to nepieņem un neizmanto informācijas plūsmas nodošanai iesaistītajām pusēm. Loģistikas uzņēmumu vadītājiem, kas piedalās kuģu vizītes kādā no apkalpošanas posmiem, dokumentu sagatavošana un nosūtīšanai ir jāizveido loģistikas uzņēmuma IS saskarne ar SKLOIS platformu, tas nodrošinās ātrāku informācijas apmaiņu un novērsīs dokumentu dublēšanu iesaistītajām pusēm, izdevumi saskarnes izveidei uzņēmuma IS ar SKLOIS izmaksā 1180 EUR, bet tie atmaksājas jau pēc 10 mēnešiem. Gada laikā loģistikas uzņēmumiem ir iespēja ietaupīt līdz pat 3490,20 EUR situācijā, ja ir izveidota uzņēmuma IS un platformas SKLOIS saskarne.
Keywords informācijas plūsma,starptautiskā kravu loģistika,ostu informācijas plūsma, SKLOIS
Keywords in English information flow,international freight logistics, port information flow, SKLOIS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2016 21:40:06