Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Jūras konteinerkravu tranzītpārvadājumu attīstības iespējas Latvijā”
Title in English “Development opportunities of sea container freight transit in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor D. Solovjovs
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Bakalaura darba autors Jānis Rjabko izstrādāja darbu, kura temats ir „Jūras konteinerkravu tranzītpārvadājumu attīstības iespējas Latvijā”. Darba mērķis ir jūras konteinerkravu tranzītpārvadājumu galveno problēmu atklāšana un attīstības risinājumu noteikšana Latvijā. Bakalaura darbā ir izpētīts Baltijas valstu konteinerkravu apgrozījuma izmaiņas periodā no 2010.gada līdz 2015.gadam. Attiecīgajā laika periodā analizējot Latvijas ostu un konteineru pārvadātāju pārkrauto apjomu, kā arī ostu kapacitāti konteinerkravu pārkraušanā. Papildus analizēti ietekmējošie faktori uz konteinerkravu pārvadājumiem. Izvirzot secinājumus, uz kopējā situācijas novērtējuma konteinerkravu tranzītpārvadājumos Latvijā. Darba noslēdzošajā daļā, autoram izstrādājot priekšlikumus, konteinerkravu tranzītpārvadājumu plūsmas palielināšanai uz Baltkrieviju, un izskatot iespējas samazināt tukšo konteineru taras pārvietošanu. Kā arī, izstrādājot priekšlikumu, attīstīt konteinervilciena kustību starp Ķīnu un Latviju. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvas metodes, kā grafiskā analīzes un salīdzināšanas metode. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā iekļauti 21 attēli un 9 tabulas. Darbā izmantotas 55 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords konteinerkravas, tranzīts, konteineru pārvadātāji
Keywords in English container, transit, container carriers
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2016 15:13:55