Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesu pilnveidošana”
Title in English “Improvement of logistics processes in postal delivery companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P. Patļins
Reviewer DPD Latvija valdes priekšsēdētājs A.Gilis
Abstract Maģistra darbu „Pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesu pilnveidošana” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Karīne Blakunova. Pasta sūtījumu piegādes jomā var noteikt vairākas aktuālas problēmas kas ir saistītas ar piegādes “līdz durvīm” nodrošināšanu, bojātiem un zaudētiem sūtījumiem, kā arī automatizētu iekārtu un IT sistēmu trūkumu, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Maģistra darba pētījuma objekts ir loģistikas procesi pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos, un pētījuma priekšmets ir loģistikas procesu pilnveidošana pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos. Maģistra darba mērķis ir loģistikas procesu uzlabošanas izstrādātie risinājumi pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos. Darba mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: 1.izpētīt vispārējo informāciju par pasta sūtījumiem, to klasifikāciju, loģistikas procesiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē pasta nozari Latvijā; 2.analizēt Latvijas pasta nozari raksturojošos statistiskos datus. 3.novērtēt problēmas pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesos; 4.analizēt esošos pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesu uzlabošanas risinājumus Latvijā; 5.izstrādāt iespējamos risinājumus pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesu pilnveidošanai. Maģistra darbā ietilpst ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pirmajā daļā ir raksturoti pasta sūtījumi, to klasifikācija. Tāpat ir raksturoti loģistikas procesi pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos, analizēti likumdošana pamataspekti pasta sūtījumu piegāžu organizēšanā un analizēti Latvijas pasta nozares statistiskie dati. Otrajā daļā ir novērtēti pasta sūtījumu piegādes uzņēmumu loģistikas procesi, noteiktas galvenās problēmas tajos, kā arī analizēti esošie risinājumi šo problēmu risināšanai. Trešajā daļā ir piedāvāti iespējamie risinājumi loģistikas procesu pilnveidošanai mazos un vidējos pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos. Maģistra darba novitāte sastāv no vairākiem elementiem. Darbā tiek izvirzīts piegādes līdz durvīm uzlabošanas risinājums un piedāvāts vienotās sūtījumu izsekošanas sistēmas idejas apraksts, lai pilnveidotu loģistikas procesus mazajos un vidējos pasta sūtījumu piegādes uzņēmumos. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 80 lpp., 29 attēliem, 18 tabulām, 2 pielikumiem un maģistra darba tapšanā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords pasta sūtījumi, piegāde, loģistikas procesi
Keywords in English postal consignments, delivery, logistics processes
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2016 14:51:17