Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Videi draudzīga transporta izmantošanas iespējas Latvijā”
Title in English “Use of environmentally-friendly transport in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor J. Kuškins
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Maģistra darbu “Videi draudzīga transporta izmantošanas iespējas Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Līva Melnalksne. Maģistra darba mērķis ir izstrādāti risinājumi videi draudzīga transporta ieviešanai Latvijā, par pamatu ņemot citās valstīs jau ieviestas tehnoloģijas Transports ir viena no svarīgākajām nozarēm pasaulē, jo veicina pārējo nozaru attīstību. Tajā pašā laikā tas rada arī dažādas problēmas. Par vienu no svarīgākajām tiek uzskatīts vides piesārņojums, kas izpaužas, kā klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojums un troksnis. Daudzās valstīs tiek pieņemti dažādi noteikumi, likumi un prasības, kā arī meklēti dažādi risinājumi, lai padarītu transportā esošās tehnoloģijas videi draudzīgākas. Līdz ar to maģistra darba pirmajā daļā ir analizēti dati par transporta ietekmi uz apkārtējo vidi, raksturoti dažādi piesārņojuma veidi, kā arī noteikti iemesli, kas veicina to izplatību Otrajā daļā tiek pētīta autotransporta un dzelzceļa transporta darbība Latvijā, kā arī abu transporta veidu ietekme uz vidi. Autotransporta sektorā padziļināti ir analizēts, kādi transportlīdzekļi tiek izmantoti pārvadājumu nodrošināšanā, kā arī izpētīta sabiedriskā transporta darbība Rīgā. Dzelzceļa transportā ir aplūkota pašreizējā situācija, un tiek analizēti paredzētie projekti dzelzceļa transporta attīstībai. Trešajā jeb praktiskā pētījuma daļā tiek novērtēta iespēja Rīgas teritorijā ieviest elektriskos autobusus, kas veicinātu transporta ietekmes uz vidi samazināšanos. Tiek piedāvāti risinājumi sabiedriskā transporta attīstības veicināšanai, kā arī izvērtētas iespējas, kas veicinātu pasažieru pieaugumu pārvadājumos pa dzelzceļu. Pamatojoties uz izvirzīto problēmu, tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi autotransporta un dzelzceļa transporta ietekmes uz vidi samazināšanai. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautas 5 tabulas, 24 attēli, 4 formulas, 1 pielikums uz 2 lpp. un 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords videi draudzīgs transports; autotransports; vides piesārņojums; dzelzceļa pārvadājumi; emisiju samazināšana
Keywords in English environmentally-friendly transport; road transport; environment pollution; rail transport; emissions reduction
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2016 08:34:00