Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa administrēšana muitas iestādēs”
Title in English “Administration of Excise Tax in Customs Authorities”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: ,,Akcīzes nodokļa administrēšana muitas iestādēs”, profesionālā bakalaura grāda iegūšanai darbu ir izstrādājusi Ilze Daļecka. Tēmas aktualitāte ir naftas produktu Ēnu ekonomika Latvijā. Joprojām tiek fiksēts akcīzes preču nelegālais patēriņš un iespējamie finansiālie zaudējumi no neiekasētā akcīzes nodokļa, kas veido akcīzes nodokļa plaisu un iespējamos zaudējumus valsts budžetam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akcīzes nodokļa administrēšanas procesu muitas iestādēs un nedeklarēto naftas produktu rašanās iespējamību, balstoties uz akcīzes nodokļa plaisas identificēšanas metodikas analīzi. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir jāveic sekojoši uzdevumi, izpētīt un aprakstīt akcīzes nodokli naftas produktiem, tā būtību piemērošanā un normatīvos dokumentus saistībā ar akcīzes nodokli naftas produktiem. Apskatīt un aprakstīt akcīzes nodokļa ieņēmumu statistikas datus naftas produktiem pēdējo gadu laikā un degvielas patēriņa kopējo īpatsvaru šajā laika periodā. Identificēt muitas kontroles sistēmu naftas produktu pārvietošanas procesā. Veikt VID akcīzes nodokļa plaisas aprēķināšanas metodoloģijas analīzi naftas produktiem laika periodā no 2012.gada līdz 2013.gadam. Analizēt akcīzes nodokļa krāpšanās iespējas naftas produktu apritē un muitas pasākumus šo iespēju novēršanai. Darba pirmajā daļā tiek raksturots akcīzes nodoklis, noteikti nodokļa objekti, kuriem tiek piemēro akcīzes nodokli. Aprakstītas likmes visiem naftas produktu veidiem un noteikti gadījumi un apstākļi, kas paredz konkrētiem naftas produktiem atbrīvojumus un atvieglojumus. Tiek aprakstīta akcīzes nodokļa administrēšanas sistēma, nodokļa maksāšanas kārtība naftas produktiem muitas iestādēs. Izpētīta akcīzes nodokļa pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS). Aprakstīta muitas kontrole dzelzceļa stacijās un robežšķersošanas vietās uz autoceļiem. Darba otrajā daļā veikta akcīzes nodokļa plaisas aprēķināšanas metodoloģijas analīze naftas produktiem, veikta autores analīze par ietekmējošo faktoru objektivitāti. Savukārt darba trešajā daļā tiek identificēti aktuālākie muitas riski un muitas pasākumi risku novēršanai. Izstrādātais darbs sastāv no 66 lapām, 3 tabulām, 13 formulām un 17 attēliem.
Keywords Akcīzes nodoklis
Keywords in English Excise Tax
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.12.2016 15:05:54