Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "Pilsētas vidēja sprieguma apakšstacijas rekonstrukcija"
Title in English "Urban power greed substation reconstruction"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Dolgicers
Reviewer
Abstract Izstrādātajā inženiera diplomdarbā tika izpētītas rūpnīcas, kurā nodarbojas ar visa veida tiltu un to konstrukciju būvēm, vidsprieguma apakšstacijas rekonstrukcijas un modernizācijas iespējas, kā arī izstrādāts konkrēts modernizācijas risinājums. Darba mērķis ir izpētīt apskatāmā energoobjekta 10 kV elektroiekārtu un relejaizsardzības tehnisko stāvokli, darbaspēju un sniegt šīs apakšstacijas pariez darbības novērtējumu. Izskatīt iespēju nomainīt vecas elektroiekārtas uz jutīgākām, ātrdarbīgākām, mūsdienīgām elektroiekārtām, kurām salīdzinot ar uzstādītām ir ļoti daudz priekšrocību. Papildus elektroiekārtu nomaiņas iespējām mērķis ir apgādāt energoobjektu ar mūsdienīgo intelektuālu mikroprocesoru relejaizsardzību, aprēķināt aizsardzības funkciju nostrādes parametrus. Mērķis sniegt izvelētās relejaizsardzības priekšrocības. Darba pirmajā nodaļā sniegts rūpnīcas apraksts, parametri un shēmas. Darba otrajā nodaļā plašāk izskatīts šī darba mērķis. Trešajā nodaļā sniegts pārskats par īsslēguma strāvas un dažādu parametru aprēķinu. No ceturtās līdz septītai nodaļās izskatīti iespējamie 10 kV elektroiekārtu nomaiņas varianti, izvērtējot to tehniskās priekšrocības un trūkumus. Astotajā nodaļā sniegta informācija par relejaizsardzības izvēli, aizsardzības funkciju parametru aprēķinu un aizsardzības selektivitātes kartēm. Devītajā nodaļā izskatīta apakšstaciju modernizācijas iespēja pievienojot visas aizsardzības iekārtas pie SCADA sistēmas. Nobeigumā sniegts secinājums par rekonstrukcijas iespējām un to priekšrocībām. Darbs izstrādāts uz 64 lapaspusēm. Visa informācija sniegta 9 nodaļās. Darbs satur 42 attēlus un 20 tabulas. Par informācijas avotiem kalpo 4 grāmatas, 1 kursa darbi un 10 mājaslapas.
Keywords vidēja sprieguma apakšstacijas rekonstrukcija un modernizacija, relejaizsardzība, elektroiekārtu nomaiņa.
Keywords in English substation reconstruction and modernization options,
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.09.2016 14:51:05