Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rembates ielā, Rīgā"
Title in English "Multi-storey house Rembates street, Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Vadims Goremikins
Abstract Pētnieciskās daļas tēma: monolītu dzelzsbetona plātņu optimizācija. Šajā darbā bija veikta dzelzsbetona sijveida plātņu un kontūrplātņu aprēķinas metodes izpēte. Bija aprēķināti 12 veida sijveida plātnes ar dažādiem plātnes biezumiem un betona klasem, kā arī aprēķināti 6 veida kontūrplātnes ar dažādiem plātnes biezumiem un betona klasem. Ēkas izmēri, grīdas „pīrāgs” (virs plātnes daļa), lietderīga slodze un tērauda stiegrojuma klase tika pieņemti konstantes. Pēc aprēķiniem bija veikta grafiska sakarība pamatbūvmateriālu izmaksu no plātņu biezumu un betona klases. Apkopojot rezultātus sijveida plātnem un kontūrplātnem bija veikta grafiska sakarība stiegrojuma relatīvās izmaksas % no kopēja materiālu izmaksam atkarība no plātņu biezuma un betona klases. Secinājumos bija izvēlēts optimālais plātņu biezums un betona klase no ekonomiskas puses. Darba mērķis: izpētīt dzelzsbetona plātņu aprēķinas metodi. Nosakt sijveida plātnem un kontūrplātnem optimālo plātnes biezumu un betonas klasi, pamatojoties uz pamatbūvmateriālu izmaksam. Bakalaura pētījuma daļa satur 12 tabulas 9 attēlus 13 informācijas avotus. Tās apjoms 42 lapaspuses. Inženierprojekta tēma: daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Arhitektūras daļā ir izskatīts objekta funkcionālais un tehnoloģiskais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, kā arī veikti cita veida risinājumi un aprēķini. Inženierkomunikāciju daļā ir izskatīti ūdensapgādes kanalizācijas, elektroapgādes, apkures sistēmas un citu komunikāciju principiālie risinājumi. Konstrukciju daļā veikts nesošo monolīta dzelzsbetona konstrukciju – pārsegums, sija, kolona, kā arī dzelzsbetona pāļu pamatu aprēķins. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā veikts būvobjekta situācijas novērtējums, kalendārā plāna aprēķins ar būvstrādnieku un būvmašīnu kustības grafiku, kā arī materiālu piegādes grafiks, tehnoloģiskās kartes, kā arī citu ar būvdarbu tehnoloģiju un organizāciju saistošu jautājumu risinājums. Projektā ir izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums – tāmes.
Keywords Pētnieciskās daļas tēma: monolītu dzelzsbetona plātņu optimizācija. Inženierprojekta tēma: daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.
Keywords in English Subject of the research paper: optimization of reinforced solid slab. Subject of the engineering project: multi-storey house Rembates street, Riga.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.06.2016 18:34:02