Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Armatūras korozijas dzelzsbetona konstrukcijās"; diplomprojekts "Biroju ēka Modrības ielā 12, Rīga"
Title in English "Corrosion of Steel in Reinforcement Construction"; Diploma Project "Office Building Modrības Street 12, Rīga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor M.Vilnītis
Reviewer J.Biršs
Abstract Profesionāla bakalaura diplomprojekts sastāv no divām daļām: inženierprojekts un bakalaura pētījumu daļa. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Bakalaura darba pētījuma daļa tēma ir “Armatūras korozija dzelzsbetona konstrukcijās”. Par baklaura darba pētījuma mērķi tika izvirzīts prognozēt AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasa stiegrojuma korozijas iestāšanas laiku. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - analizēt pieejamos pētnieciskos un teorētiskos literatūras avotus par vides ietekmi uz stiegrojuma korozijas procesiem; aplūkot dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma korozijas prognozēšanas teorētiskos modeļus; aplūkot AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasa tehniskos raksturlielumus un izbūves procesus; balstoties uz teorētiskajiem modeļiem novērtēt AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasa stiegrojuma korozijas ātrumu; balstoties uz teorētiskajiem modeļiem novērtēt AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasa korozijas iestāšanās laiku; ieteikt tehnoloģiskos un ķīmiskos risinājumus AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasa stiegrojuma korozijas aisardzībai; balstoties uz iegūtajiem pētījumiem izdarīt secinājumus. Darba ietvaros korozijas ātruma noteikšanai tika pielietots Bo Lu un līdzautoru izstrādātais praktiskais korozijas ātruma noteikšanas modelis. Savukārt pirmās plaisas iestāšanās laika noteikšanai un līdz ar to ekspluatācijas laika noteikšanai tika pielietoti Alonso un Rodrigeza modeļi. Saskaņā ar šiem modeļiem tika iegūts, ka stiegrojuma korozijas iestāšanās laiks AĒK “Citadele” dzelzsbetona karskasā ir izraisījusi stiegrojuma korozija, ir 51.22 gadi (Rodrigeza modelis) un 43.99 gadi (Alonso modelis). Darbs sastāv no 48 lpp., 29 att., 8 tab., un 37 bibliogrāfiskajiem avotiem. Inženierprojekta nosaukums: „Administratīvā ēka, Modrības iela 12, Rīga”. Inženierprojekts sastāv no piecām daļām, kurās tiek iekļautas tādas sadaļas ka, ēkas arhitektūra, siltumtehniskais aprēķins ārējām norobežojošām konstrukcijām, galveno būvkonstrukciju aprēķins, būvdarbu veikšanas projekts, ekonomiskais pamatojums. Projekta apbūvējamā platība kopumā sastāda 1019m2 , kopējās izmaksas sastāda 1,098,527.81 EUR (bez PVN). Darba sējums sastāv no 67 lapām, darbā ietverti 15 attēli, 23 tabulas. Darbā tika izmantoti 15 dažādi informācijas avoti.
Keywords Armatūra, stiegrojums, korozija, dzelzsbetons,
Keywords in English steel reinforcement construction, corrosion,
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.06.2016 18:40:51