Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Elektrovadošas nanopildvielas daļiņu izkliedes pētījumi elastomēra kompozītos ar atomspēku mikroskopu
Title in English Investigation of dispersion of electroconductive nanofiller particles in elastomer composites with atomic force microscope
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.hab.phys. Māris Knite
Reviewer Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs
Abstract ELEKTROVADOŠAS NANOPILDVIELAS DAĻIŅU IZKLIEDES PĒTĪJUMI ELASTOMĒRA KOMPOZĪTOS AR ATOMSPĒKU MIKROSKOPU Maģistra darbā izpētīta nanopildvielas daļiņu izkliede elastomēra matricā, izmantojot atomspēku mikroskopu elektrovadošajā režīmā. Izgatavoti nanokompozīta paraugi un noteiktas to pjezorezistīvā efekta īpašības. Izstrādāta metodika ātrai un vieglai dispersijas kvantitatīvai raksturošanai, izmantojot indeksus. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Literatūras avoti ir angļu un latviešu valodās un aplūkoti laika posmā no 1986. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts uz 65 lapaspusēm latviešu valodā, satur 28 attēlus, 6 tabulas, 12 vienādojumus, 3 pielikumus un darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords daļiņu dispersijas pakāpe, polimēra nanokompozīts, pjezorezistīvais efekts, poliizoprēns, oglekļa kvēpi
Keywords in English particle dispersion degree, polymer nanocomposite, piezorezistive effect, polyisoprene, carbon black
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.06.2016 06:00:39