Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Kompozīta stiepta nesoša elementa parametru analīze"
Title in English "Parameters analyze of tensioned composite load-bearing member"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Dmitrijs Serdjuks
Reviewer Kaspars Kalniņš
Abstract Maģistra darba tēma ir „Kompozīta stiepta nesoša elementa parametru analīze”. Darbs tika izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvkonstrukciju katedrā. Darba galvenais mērķis ir vanšu parametru analīze un šī materiāla nestspējas pārbaude. Pētāmā konstrukcija ir gājēju tilts. Pētāmais konstrukcijas elements ir hibrīdā kompozītā vants. Slodzes, kas tika iekļautas aprēķinā, ir gājēju normatīvā slodze un CLT paneļu svars. Tilta klājs balstās virsū tieši uz šīm vantīm. Pētījuma ietvaros veikts literatūras apskats par kombinētām vanšu konstrukcijām – konstruktīvie risinājumi, pielietojuma jomas, pasaulē eksistējošie šādu konstrukciju piemēri, tika aprakstīti vanšu materiāli – tērauda troses, kompozītmateriālu vantis, kā arī hibrīda materiāla vantis. Apskatītas ir stieptas vai daļēji stieptas konstrukcijas, to pielietojums, un realizēšanas sarežģītība. Ievākta informācija par kompozīto materiālu attīstības vēsturi un pielietojumu iespējamību. Literatūras apskatā ir informācija par populārākajām tilta konstrukcijām un to tapšanā izmantotajiem kompozītmateriāliem. Kā arī iespējamās kombinācijas kompozītmateriāliem ar klasiskajiem būvizstrādājumiem. Darba ietvaros parādīta hibrīda materiāla eksperimentālā pārbaude, kuras mērķis ir salīdzināt praktiski iegūto absolūtā pagarinājuma un pieliktās slodzes sakarību ar analītiski iegūto, izmantojot materiālu raksturlielumu summēšanas metodi. Rezultātu analīze veikta, izejot no uzstādītiem mērķiem un uzdevumiem. Konstrukcijas racionālāko parametru noteikšanai tika pielietota optimizācijas metode, izvēloties konstrukcijas mainīgos faktorus un optimizācijas parametrus. Pēc iegūtiem konstrukcijas minimāliem materiālu patēriņiem un optimizācijas rezultātiem pieņemtas racionālākās konstrukcijas mainīgo ģeometrisko parametru kombinācijas. Konstrukcijas galvenajiem nesošajiem elementiem veikta to darbības analīze, izvērtējot darbības raksturus, materiālu patēriņus, izraisītās piepūles. Izvēlētās racionālākās konstrukcijas – pēc kopējās cenas un materiāla patēriņā. Otra optimizācija tika aprēķināta pēc izlieces parametra. Mainīgie faktori optimizācijā: iecirkņu skaits, kur vantij atšķiras šķērsgriezums, vants sākotnējā izliece un vanšu skaits par tilta klāja platumu. Maģistra darbs izpildīts datorrakstā latviešu valodā, un tas satur 117 A4 formāta lapas, 69 attēli, 10 tabulas un 37 informācijas avoti.
Keywords stiepts nesošs elements
Keywords in English tensioned composite
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 21:38:31