Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Datu informācijas un zināšanu plūsmas organizāciju informācijas sistēmās
Title in English Data Information and Knowledge Flows in Organizations Information Systems
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Mārīte Kirikova
Reviewer Jānis Grundspeņķis
Abstract Šajā maģistra darbā tiek apskatīta datu, informācijas un zināšanu (angl. data, information and knowledge - D-I-K) plūsma organizāciju informācijas sistēmās. Organizācijām ir informācijas sistēmas, kurās pastāv datu, informācijas un zināšanu plūsma, taču nereti rodas problēmas to atpazīt un izprast. Iespējams, lielākā daļa organizāciju ir ieinteresētas attīstīt savu zināšanu bāzi, izmantojot informācijas sistēmas, taču šīm organizācijām trūkst izpratnes par datu, informācijas un zināšanu plūsmu organizācijas informācijas sistēmās. Pienācīga izpratne par datu, informācijas un zināšanu plūsmu organizācijas informācijas sistēmā palīdzēs attīstīt nepieciešamās zināšanas. Šī metodoloģija apraksta, kas ir datu, informācijas un zināšanu plūsma organizācijas informācijas sistēmās, kā ir organizēta datu, informācijas un zināšanu plūsma organizāciju informācijas sistēmās, kā atpazīt šīs plūsmas un kā pielietot sadalīšanas metodi, lai attēlotu D-I-K plūsmu. Analizējot saistītos darbus tika pētīts, kā organizācijas izmanto datu, informācijas un zināšanu plūsmu organizācijas informācijas sistēmās. Pētījuma rezultāts ir izmantots, lai izdarītu secinājumus par datu, informācijas un zināšanu plūsma atspoguļošanas iespējām. Katra organizācija izstrādā savu risinājumu specifiski savai ar datu, informācijas un zināšanu plūsmu saistītai problēmai. Risinājuma veids ir atkarīgs no problēmas un dažādiem faktoriem. Reizēm nepastāv viens noteikts risinājums problēmai un šādos gadījumos jāpielieto vairākas metodes un pieejas, lai atrisinātu šo problēmu, un šai situācijā sadalīšanas metode ir visuzticamākā.
Keywords Datu, informācijas un zināšanu plūsmas, informācijas sistēmās, atzīšana sistēmās , kartografēšana , sadalīšanas metode.
Keywords in English Data, information and knowledge flow, information systems, recognition systems, Mapping, Method Chunk.
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 06:45:05