Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Luminiscējošu lantanīdu β-diketonu kompleksu sintēze un pētījumi
Title in English Synthesis and studies of luminescent lanthanide complexes with β-diketones
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. habil. chem. V.Kampars, Mg.chem. I.Māliņa
Reviewer Dr. phys. M.Rutkis
Abstract Maģistra darbā ir apskatītas lantanīdu un to organisko kompleksu fotofizikālās īpašības, Eu3+ dibenzoilmetāna atvasinājumu kompleksu veidi un to luminiscences īpašības, kā arī dibenzoilmetāna atvasinājumu sintēzes metodes. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1942. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzi SciFinder, kā arī interneta datu bāzes – ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library un ProQuest. Tika sintezēti deviņi dibenzoilmetāna atvasinājumi un seši Eu3+ kompleksi, pētītas iegūto savienojumu UV/Vis absorbcijas, luminiscences, elektroķīmiskās un termiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 66 lpp. Darbs satur 9 shēmas, 12 attēlus, 12 tabulas un tajā izmantoti 71 literatūras avoti.
Keywords Dibenzoilmetāns, eiropija kompleksi, luminiscence
Keywords in English Dibenzoylmethane, europium complexes, luminescence
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 02:14:07