Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ciklisko 1,3-diketonu un aldehīdu reakcijas produktu antiradikāļu īpašības
Title in English Antiradical properties of the reaction products of cyclic 1,3-diketones with aldehydes
Author Karīna Šķestere
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Inese Mieriņa
Reviewer Dr. chem., Vitālijs Rjabovs
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija par 2-alkilaizvietotu karbociklisko1,3-diketonu iegūšanas metodēm no 1952. līdz 2015. gadam, izmantojot datubāzes Reaxys, SciFinder, ScienceDirect un Espacenet. Bakalaura darba eksperimentālās daļas ietvaros sintezēti 2-arilmetil-cikloheksān-1,3-dioni, 9-aril-3,4,5,6,7,9-heksahidro-1H-ksantēn-1,8-(2H)-dioni, kā arī bis-2-arilmetilcikloheksān-1,3-dioni. Sintezētajiem savienojumiem veikti antiradikāļu aktivitātes pētījumi, izmantojot DPPH un GO testus; daži no savienojumiem uzrāda augstu antiradikāļu aktivitāti un salīdzinājumā ar komerciāli plaši izmantoto BHT izrāda gandrīz 3 reizes augstāku aktivitāti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 72 lpp. Darbs satur 11 attēlus, 6 tabulas, 35 shēmas, izmantoti 49 literatūras avoti.
Keywords 2-ARILMETILCIKLOHEKSĀN-1,3-DIONI, 9-ARIL-3,4,5,6,7,9-HEKSAHIDRO-1H-KSANTĒN-1,8-(2H)-DIONI, BIS-2-ARILMETILCIKLOHEKSĀN-1,3-DIONI, ANTIRADIKĀĻU AKTIVITĀTE, DPPH TESTS, GO TESTS
Keywords in English 2-ARYLMETHYLCYCLOHEXAN-1,3-DIONES, 9-ARYL-3,4,5,6,7,9-HEXA-HYDRO-1H-XANTEN-1,8-(2H)-DIONES, BIS-2-ARYLMETHYLCYCLO¬HEXAN-1,3-DIONES, ANTIRADICAL ACTIVITY, DPPH TEST, GO TEST
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 18:29:44