Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ciklisko 1,3-diketonu un aldehīdu reakcijas produktu antiradikāļu īpašības
Title in English Antiradical properties of the reaction products of cyclic 1,3-diketones with aldehydes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Inese Mieriņa
Reviewer Dr. chem., Vitālijs Rjabovs
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija par 2-alkilaizvietotu karbociklisko1,3-diketonu iegūšanas metodēm no 1952. līdz 2015. gadam, izmantojot datubāzes Reaxys, SciFinder, ScienceDirect un Espacenet. Bakalaura darba eksperimentālās daļas ietvaros sintezēti 2-arilmetil-cikloheksān-1,3-dioni, 9-aril-3,4,5,6,7,9-heksahidro-1H-ksantēn-1,8-(2H)-dioni, kā arī bis-2-arilmetilcikloheksān-1,3-dioni. Sintezētajiem savienojumiem veikti antiradikāļu aktivitātes pētījumi, izmantojot DPPH un GO testus; daži no savienojumiem uzrāda augstu antiradikāļu aktivitāti un salīdzinājumā ar komerciāli plaši izmantoto BHT izrāda gandrīz 3 reizes augstāku aktivitāti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 72 lpp. Darbs satur 11 attēlus, 6 tabulas, 35 shēmas, izmantoti 49 literatūras avoti.
Keywords 2-ARILMETILCIKLOHEKSĀN-1,3-DIONI, 9-ARIL-3,4,5,6,7,9-HEKSAHIDRO-1H-KSANTĒN-1,8-(2H)-DIONI, BIS-2-ARILMETILCIKLOHEKSĀN-1,3-DIONI, ANTIRADIKĀĻU AKTIVITĀTE, DPPH TESTS, GO TESTS
Keywords in English 2-ARYLMETHYLCYCLOHEXAN-1,3-DIONES, 9-ARYL-3,4,5,6,7,9-HEXA-HYDRO-1H-XANTEN-1,8-(2H)-DIONES, BIS-2-ARYLMETHYLCYCLO¬HEXAN-1,3-DIONES, ANTIRADICAL ACTIVITY, DPPH TEST, GO TEST
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 18:29:44