Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Drenāžas sistēmās lietojamās ģeotekstilijas
Title in English Geotextiles in Drainage Systems
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing., Ilze Baltiņa
Reviewer Dr.sc.ing., pētniece Ingrīda Šahta
Abstract Ilze Skrinda, Drenāžas sistēmās lietojamās ģeotekstilijas [bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2016 – 72 lpp. Darba mērķis ir izpētīt, cik perspektīvi Latvijā uzsākt apaļadītu, sintētisko šķiedru ģeotekstiliju ražošanu, lietošanai drenāžas sistēmās kūdrainās un smilšainās augsnēs. Darbā apkopota teorētiska informācija par ģeotekstilijām, to ražošanas veidiem uz izmantošanu. Aprakstītas galvenās ģeotekstiliju pamatfunkcijas un to pielietojumu. Sīkāk aprakstīta drenāžas funkcija un tajā izmantotie materiāli. Apskatīti nepieciešamie izejmateriāli un iekārtas drenāžas sitēmā lietojamu apaļadījuma ģeotekstiliju ražošanā. Apkopota informācija par drenāžas sitēmā lietojamo ģeotekstiliju sortimentu, izskatot ģeotekstilju ražotājus no Eiropas, Amerikas un Āfrikas. Izanalizēti piedāvātie ģeotekstiliju veidi un to izgatavošanā izmantotie izejmateriāli. Apskatītas drenāžas sistēmā lietojamo ģeotekstiliju standartu prasības. Izanalizēti atbilstošie Eiropas un Amerikas standarti. Praktiskajā daļā veikts ekonomiskais aprēķins, lai pārliecinātos vai ir izdevīgi izveidot drenāžas sistēmās lietojamu apaļadījuma ģeotekstiliju ražotni Latvijā. Izvēlētas ražošanai nepieciešamas iekārtas un izejmateriāli, kas izvēlēti izanalizējot ASV ražotu apaļadījuma ģeotekstilijas paraugu. Veikti aprēķini, lai noteiktu kopējās ražošanas izmaksas un peļņu gadā. Darbā veikti secinājumi par teorētisko un praktisko daļu. Ģeotekstilijas ir gan austas, gan neaustas, gan arī adītas, un tiek izgatavotas no dabīgiem vai sintētiskiem izejmateriāliem. Drenāžas sistēmā izmanto ģeotekstilijas aptītas apkārt drenāžas caurulei, lai nodrošinātu veiksmīgu drenāžas sistēmas darbību, neļaujot caurulei aizsprostoties ar augsni. No apkopotā drenāžas sitēmās izmantojamā ģeotekstiliju sortimenta var secināt, ka visvairāk tiek piedāvāts no polipropilēna šķeidrām, neasuts ģeotekstilmateriāls. Izskatot standartu prasības var secināt, ka Eiropas standarti, atšķirībā no Amerikas standartiem, nav speciāli izstrādāti priekš drenāžas sistēmā lietojamām apaļadījuma ģeotekstilijām. Veicot ekonomisko aprēķinu, iegūtie ieņēmumi pārsedz izmaksas, līdz ar to var secināt, ka ir perspektīvi uzsākt ražot Latvijā apaļadījuma ģeotekstilijas. Darbs uzrakstīts uz 72 lpp. Darbā ir 22 attēli, 19 tabulas un 52 informācijas avoti, kurus sastāda grāmatas, standarti un interneta resursi.
Keywords ģeotekstilijas, apaļadīšana, drenāža
Keywords in English geotextiles, cicular knit, drainage
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.06.2016 14:26:32