Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Antropoloģijas un antroposkopijas studiju didaktiskā pilnveidojamība
Title in English Didactic Improvement of Antropology and Antroposcopy Studies
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing., Ausma Viļumsone
Reviewer Mg.sc.ing., pētniece Gaļina Terļecka
Abstract Darba nosaukums ir "ANTROPOMETRIJAS UN ANTROPOSKOPIJAS STUDIJU DIDAKTISKĀ PILVEIDOJAMĪBA" Darbā izstrādāts metodiskā materiāla papildinājums manuālās mērīšanas precizitātes nodrošināšanai, kas papildināti ar uzskatāmiem attēliem. Tas sastāv no sešām nodaļām, tai skaitā – metodikas izvēle un pamatojums; antropometrisko datu iegūšana, kurā sniegta informācija par mērījumu veikšanai nepieciešamām mērierīcēm, antropometrisko punktu noteikšanu un mērījumu noteikšanu pēc GOST 31396-2009 standarta; testpersonas izvēles raksturojums; bāzes konstrukciju izveide ,pielietojot divas konstruēšanas metodes, aprakstīta projekcijmēru noteikšana no attēla un ieteikti priekšlikumi augstākas precizitātes nodrošināšanai. Praktiskajā daļā veiktas salīdzinošās analīzes tipfigūras un testpersonas individuālajiem mēriem, kā arī manuāli iegūto mēru un 3D skenēto mēru datiem. Pēc paveiktā izdarīti secinājumi par paveikto darbu. Pielikumā pievienoti atšķirīgie mēri, kuri sastopami darbā neizmantotās konstruēšanas metodēs. Darbs sastāv no 75 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 15 tabulas, viens pielikums un 16 izmantotās literatūras avoti.
Keywords antropometrijas un antroposkopijas studijas, didaktiskā pilnveidojamība, cilvēka ķermeņa mēri, manuālā mērīšanas metode un 3D skenēšana, uzskatāmi attēli.
Keywords in English antropology and antroposcopy studies, didactic improvement, human body measurements, manual measurement method and 3D scanning , instructive images.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.06.2016 20:21:57