Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Kredīta defolta mijmaiņas darījumu cenu veidošana
Title in English Credit Default Swap Pricing
Department
Scientific advisor M. Buiķis
Reviewer
Abstract Stāmere M. Kredīta defolta mijmaiņas darījumu cenu veidošana. Rīga: RTU, 2016. Darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 46 lappuses, darbā iekļauti 6 attēli, 6 tabulas, 10 formulas, 34 informācijas avoti, 3 pielikumi. Jebkuras investīcijas, izņemot bankas depozīts un valsts obligācijas ar bezriska procentu likmi, ir saistītas ar dažādiem tirgus un makroekonomikas riskiem, piemēram, volatilitāti, rādītāju, kura mērķis ir parādīt cenas svārstības laikā attiecībā pret tirgu. Nozīmīgs ir kredītrisks - nozīmīgākais rādītājs, kura ierobežošanai radīti atvasinātie kredīta instrumenti. Kredītrisks saistās ar nākotnes saistību nepildīšanu. Šo risku rada vērtspapīru emitentu nespēja norēķināties ar pircēju – izpirkt vērtspapīru vai samaksāt kuponus noteiktajā laikā. Valdību (valstu) emitētās obligācijas tiek uzskatītas par bezriska, tāpēc tās bieži tiek izmantotas, lai pircēju akciju portfelim samazinātu riskus un veidotu minimālā riska portfeli, tomēr portfeļa uzlabošanai var izmantot arī atvasinātos kredīta instrumentus, kuru uzdevums ir uzlabot kredītspēju. Kredīta atvasinātais instruments ir līgums starp pircēju, kurš vēlas samazināt sava portfeļa risku, un pārdevēju, kurš samazina kredītrisku bez paša pamata vērtspapīra nodošanas pircējam. Visbiežāk izmantotais atvasinātais kredīta instruments ir kredītriska mijmaiņas darījums (turpmāk darbā CDS). CDS pircējs iemaksā regulāras prēmijas pārdevējam apmaiņā saņemot aizsardzību pret kredīta defoltu kādam no aktīviem vai visam portfelim. CDS darījums vienmēr ir terminēts – izmaksa pircējam notiek gadījumā, ja notiek defolts. Tādējādi atvasinātais kredīta vērtspapīrs var nest peļņu tā pārdevējam, bet no otras puses rada risku nespēt izmaksāt līguma summu, ja tas nav nodrošinājies ar likvīdiem līdzekļiem saistību segšanai. Kredīta derivatīvu tirgus aug straujāk nekā vērtspapīru tirgus. Darbā apskatīti vairāki modeļi un formulas cenu noteikšanai, salīdzinātas vairākas kopula metodes, no kurām iegūta vislabāk pielietojamā Latvijā reģistrētu uzņēmumu emitēto parāda vērtspapīru hedžēšanai, izmantojot LR likumdošanu un FKTK regulējumus ārpus biržas darījumiem. Darba noslēgumā ir apkopoti secinājumi par CDS aprēķina metodēm, to efektivitāti, kā arī pielāgotās metodes pielietojamību.
Keywords CDS, swap, cena, kredītrisks, kopula metodes, defolts, atvasinātie finanšu instrumenti, atgūšanās likme, atsauces vienība
Keywords in English CDS, swap, pricing, credit risk, copula, default, derivatives, recovery rate, reference entity
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 09.06.2016 11:02:04