Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language TEC siltumtīklu sistēmas pilnveidošana
Title in English The Feeding System Development of District Heating System at TPP
Department
Scientific advisor D.Rusovs
Reviewer P.Stanka
Abstract Bakalaura darba tēma ir „TEC siltumtīkla piebarošanas sistēmas pilnveidošana” un šī darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Siltumenerģētisko sistēmu katedras, „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas studente Tatjana Debiša. Par piemēru pētījumā, autors izvēlējas Rīgas TEC-2 esošo siltumtīklu piebarošanas sistēmu, Darba mērķis bija aprēķināt nepieciešamās siltumiekārtas siltumtīklu piebarošanai, kā arī piedāvāt dažus tehniskos risinājumus. Bakalaura darba autors vērš uzmanību uz apstākli, kā, pēc iespējas samazināt iekārtu skaitu izvešanu no ekspluatācijas, kā arī pilnveidot esošo siltumtīkla piebarošanas sistēmu atbilstoši iekārtu un patērētāju prasībām. Darba grafiskā un aprēķinu daļā tiek piedāvāts siltumtīkla režīmu un tā piebarošanas aprēķins un nepieciešamo iekārtu aprēķins. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas ļauj izvēlēties pieņemamus risinājumus piebarošanas sistēmas optimizācijai. Darba apjoms 66 lpp., tas satur 14 attēlus, 11 tabulas, 3 grafikus, kā arī 14 informācijas avotus. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Siltumtīkla piebarošana; Tīkla ūdens analīze; Piebarošanas ūdens analīze; Ūdens-ūdens tipa sildītājs; Rekuperācijas sildītājs; Ķīmijas ceha iekārtas; Akumulācijas tvertne; Atmosfēras deaerators; Tīkla ūdens temperatūra;
Keywords in English District Heating System; Network analysis of water; the water analysis; water-water type heater; recuperative heater; Chemical shop equipment; storage tank; Atmospheric deaerator; Network water temperature;
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 12:40:51