Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Electrical Systems of Railwey
Title in original language Optisko šķiedru sakaru līniju projektēšana dzelzceļā
Title in English Modeling of fiber-optic communication network for railway
Department
Scientific advisor Valentīns Popovs
Reviewer Skudnovs Vladimirs RTU, M.sc.ing., doktorants
Abstract Maģistra darba tēma – “Optisko šķiedru sakaru līniju projektēšana dzelzceļā”. Šajā darbā ir izmantoti mūsdienu tīkla tehnoloģijas, ir aplūkoti optisko šķiedru kabeļu parametri, digitālas informācijas datu pārraides standarti, optisko šķiedru sakaru līnijas projektēšana, izskaidroti optisko šķiedru tīkla parametri, izklāsti projektēšanas īpatnības un parādīta attīstības tendence Latvijas dzelzceļā. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Sastāv no trim daļām: 1. Optisko šķiedru sakaru līnijas. 2. Optisko šķiedru sakaru tīklu projektēšana dzelzceļa transportā. 3. Optiskā tīkla projektēšanas piemērs Latvijas dzelzceļa posmā. Darbs ietver sevī teorētisku daļu, un praktiskas daļas aprēķinus. Teorētiskā daļa ietver sevī parametru skaidrojumus un aprēķināšanu, ŠOLS inženieru aprēķināšanas metodi, MathCAD – kā skaitliskā metode optiskā maģistrālā tīkla projektēšanai, uzticamības aprēķināšanu, aprēķinātu parametru salīdzināšana ar parametriem, kuri doti tehniskajā kabeļu pasē. Praktiskajā daļā tiek realizēts ŠOLS projekts konkrētā dzelzceļa posmā, izmantojot mūsdienu tīkla tehnoloģiju SDH, DWDM, paradīti optisko kabeļa parametru aprēķināšana un maģistrālās līnijas Liepāja – Ventspils reģenerācijas apgabala aprēķināšana. Apskatīti esošais Latvijas dzelzceļa tīkls un iekārtas. Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, veikta analīze un izdarīti attiecīgi secinājumi. Maģistra darba apjoms – 116 lapas, 4 tabulas, 57 attēli, 63 formulas un 2 pielikumi. Izmantoti 17 literatūras avoti.
Keywords Optisko šķiedru sakaru līniju PDH DWDM
Keywords in English Modeling of fiber-optic communication network PDH DWDM
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 16:38:28