Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language “Mobilo sakaru tīklu izmantošanas iespēju analīze bezpilota lidaparāta vajadzībām”
Title in English “Analysing the Possibilities of Applying Mobile Communication Networks for the Purposes of Unmanned Aerial Vehicles”
Department
Scientific advisor Aleksandrs Urbahs
Reviewer Asist. Nikolajs Glīzde
Abstract Maģistra darba pamatmērķis ir izpētīt mobilos datu pārraides kanālu bezpilota lidaparāta vajadzībām. Darba ietvaros tika pētīts mobilo datu pārraides tīkla derīgums datu pārraides kanālam starp bezpilota lidaparātu un kontroles staciju. Tika pētīta datu pārraides servisa kvalitāte bezpilota lidaparāta vadības un stāvokļa kanālam. Darba teorētiskā daļā tika apskatīti globālo datu pārraides tīklu struktūra un tehnoloģija, attiecīgie protokoli un protokola slāņi, datu pārraides kvalitātes uzlabošanas instrumenti un bezvadu mobilo datu pārraides tīklu struktūra un tehnoloģija. Praktiskā daļā tika veikti datu pakešu pārraides laika mērījumi caur globālo un mobilo sakaru tīklu. Mērījumiem pārsvarā tika izmantots 3G datu pārraides tīkls ar normālo uztveršanas signāla līmeni. Analīzes veikšanai tika veikti mērījumi 2G un 4G standartā. Bija arī veikti mērījumi izmantojot dažādus pakešu izmērus, kā arī pasliktinātā uztverama signāla vidē. Eksperimentālā veidā tika atrasts uztvērēja jūtības slieksnis 2G, 3G un 4G režīmā. Mērījumu rezultātos tika iegūti pakešu pārraides aiztures laiki tīklā, aiztures laiku variācija, pakešu zudumu skaits tīklā, kā arī uztvertā signāla jaudas līmenis. Mobilo datu pārraides kanālam tika izvēlēts 4G komunikācijas radio interfeiss un uzpētīti tā darbības režīmi. Tika izvēlēts datu apstrādes interfeiss, kas savieno datu pārraides interfeisu ar pārējo sistēmu, nodrošina datu pārveidošanu vajadzīgā veidā/formātā, kā arī nodrošina vairākus datu pārraides interfeisus bezpilota lidaparāta iekšā papildus aparatūrai, kurai ir nepieciešama datu pārraide. Iegūtie mērījuma rezultāti tika salīdzināti ar reāla laika datu pārraides kanāla prasībām. Darba apjoms ir 117 lapaspuses. Darba ir izmantoti 74 attēli, 9 tabulas, 16 formulas un 16 literatūras avoti.
Keywords bezpilota lidaparāts 3G 4G HSPA+ LTE vadības kanāls datu pārraide servisa kvalitāte
Keywords in English unmanned aerial vehicle systems 3G 4G HSPA+ LTE channel data quality of service
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 14:33:05