Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Siltumenerģijas gala lietotāja energoefektivitātes ietekme uz centralizētu siltumapgādes sistēmu".
Title in English "Energy efficiency influence by changing heat energy consumption on district heating system".
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Ģ.Vīgants
Abstract Bakalaura darbs „Siltumenerģijas gala lietotāja energoefektivitātes ietekme uz centralizētu siltumapgādes sistēmu” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā studiju programmas ”Vides zinātne” ietvaros. Bakalaura darba autore ir Lāsma Černovska. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz 4. paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas konceptu, izvērtēt siltumenerģijas gala lietotāju energoefektivitātes ietekmi, lai attīstītu zemas temperatūras siltumapgādi. Darba analītiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 11 apakšnodaļām. Analītiskajā daļā tiek veikta centralizētās siltumapgādes sistēmas analīze. Analīze ietver 4. paaudzes centralizētas siltumapgādes koncepta izklāstu, kā arī piemērus, kā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ietekmē centralizētu siltumapgādes sistēmu citās valstīs. Pētnieciskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 16 apakšnodaļām. Pētnieciskajā daļā tiek izklāstīta aprēķina metodika, lai pēc tās principiem veiktu: hidraulisko aprēķinu; pārvades siltumenerģijas zudumu aprēķinu; energoefektivitātes pasākumu ekonomisko izvērtējumu; zemas temperatūras siltumapgādes aprēķinu. Vēl pētnieciskajā daļā tiek veikts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānotā siltumenerģijas ietaupījuma un oglekļa dioksīda ietaupītās masas aprēķins. Tiek izklāstīta sistēmdinamikas metode un pēc tās principiem adaptēts 4. paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas modelis pētāmā mikrorajona struktūrai. Adaptētajam modelim veikta jutības analīze un rezultātu analīze. Darba noslēgums sastāv no secinājumiem par siltumenerģijas gala lietotāja energoefektivitātes ietekmi uz centralizētu siltumapgādes sistēmu un par tās ietekmi attīstīt zemas temperatūras siltumapgādi, kā arī priekšlikumiem par turpmāko centralizētas siltumapgādes sistēmas attīstīšanu. Bakalaura darbs sastāv no 69 lapām, tajā ir iekļauti 32 attēli, 28 formulas, 21 tabula un 4 pielikumi, darbā izmantoti 55 literatūras avoti.
Keywords 4. paaudzes centralizēta siltumapgādes sistēma, zemas temperatūras siltumapgāde, energoefekitvitāte
Keywords in English 4th generation district heating, low temperature district heating, energy efficiency
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 13:43:58