Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "3x220V elektrotīkla pārbūve uz 400/230V sprieguma sistēmu Rīgā Alberta ielas rajonā"
Title in English "Reconstruction of the 3x220V electrical transmission network to 400/230V voltage system in area of Alberta street, Riga"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Kristaps Kalniņš
Reviewer Antons Kutjuns
Abstract Inženierprojektā tiek apskatīts viens no AS “Sadales tīkls” kapitālieguldījumu projektiem, kurā tiek veikta elektroapgādes uzlabošana un 3x220 V elektrotīklā pieslēgto patērētāju pārslēgšana uz 400/230 V sprieguma sistēmu. Inženierprojektā tiek ietverts esošās transformatora apakšstacijas viena transformatora un zemsprieguma kopņu sekcijas rekonstrukcija. Tā paredz pilnīgu nepietiekama šķērsgriezuma zemsprieguma kabeļu nomaiņu un lietotāju uzskaišu sakārtošanu atbilstoši Latvijas energostandarta LEK 123 prasībām, pārvietojot tās uz speciāli paredzētām daudzdzīvokļu uzskaites sadalnēm (DUS). Inženierprojekts satur aprēķinu daļu, paskaidrojošo daļu un grafisko daļu. Aprēķina daļa satur aplēses slodzes aprēķinus, esošo transformatoru pārbaudi, īsslēguma strāvu aprēķinus, apgaismes aplēses aprēķinus, tīkla elementu pārbaudi un izvēli, zemējuma aprēķinu un izvēli. Inženierprojekta ekonomiskajā novērtējumā tiek apskatīta rekonstrukcijas aptuvenā izmaksu tāme. Inženierprojekta nobeigumā tiek apskatīti apkārtējās vides un darba aizsardzības jautājumi. Grafiskajā daļā tiek attēlots rekonstruējamā rajona Alberta ielā elektroapgādes iespējamais risinājums. Inženierprojekta pielikumi sastāv no transformatoru apakšstacijas T1, T2 transformatoru pasēm, inženierprojektā izmantotajiem burtsimboliem un apgaismes aplēses izvēles vienam no Elizabetes ielas 29B dzīvokļiem ar datorprogrammu DIALux. Inženierprojekta kopējais apjoms sastāv no 155 lpp., darbs satur 22 attēlus, 17 tabulas, 51 informācijas avotu. Inženierprojekta grafiskā daļa satur 5 lapas.
Keywords INŽENIERPROJEKTS, ELEKTROAPGĀDE, REKONSTRUKCIJA
Keywords in English ENGINEERING PROJECT, SUPPLY OF ELECTRICITY, RECONSTRUCTION
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 11:14:28