Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma attīstīšanas iespēju izpēte Ventspils pilsētā
Title in English Study on development possibilities of real estate in Ventspils city
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sanda Geipele
Reviewer Vitālijs Zubkovs, Mg.oec., SIA Latviva valdes loceklis
Abstract Maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma attīstīšanas iespēju izpēte Ventspils pilsētā”. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības īpatnības un problēmas dzīvojamās apbūves segmentā Ventspils pilsētā, kā arī rast iespējamos risinājumus nekustamā īpašuma objekta attīstīšanai. Izvērtējot objekta pārbūves iespējas, ņemot vērā tā kultūrvēsturiskā mantojuma statusu, mainīt objekta lietošanas mērķi un aprēķināt projekta realizācijai nepieciešamās būvniecības izmaksas, izmantojot tāmēšanas aprēķinu metodi. Analītiskajā daļā izvērtēta nekustamā īpašuma tirgus attīstības dinamika un analizēti sociāli ekonomiskie rādītāji Ventspils pilsētā laika periodā no 2010. – 2015. gadam. Teorētiskajā daļā tiek analizēts tiesiskais regulējums un izpētītas teorētiskās pamatnostādnes nekustamā īpašuma jomā un būvniecības nozarē. Veikta Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma analīze, izvērtēti kultūrvēsturisko nekustamo īpašumu tiesiskie aspekti Latvijā un aprakstīta citu valstu pieredze kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī veikta pētījuma objekta projekta realizācijas plānoto darbu analīze un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu finansiālā atbalsta iespēju izpēte. Praktiskajā daļā veikts praktiskais pētījums par nekustamā īpašuma attīstīšanas iespējām Ventspils pilsētā un tā pārbūvei nepieciešamo būvniecības izmaksu apjomu. Tiek veikta izpēte par iespējām gūt finansiālu atbalstu pētījuma objekta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, izvērtējot ESKO, EPC+ un ALTUM piedāvājumu. Ar anketēšanas palīdzību tika noskaidrota Ventspils iedzīvotāju attieksme par dzīvojamā fonda attīstīšanas iespējām Ventspils pilsētas Vecpilsētas teritorijā.. Izvērtējot nekustamā īpašuma objekta attīstīšanas iespējas, autore pierāda, ka nekustamā īpašuma attīstīšana, piesaistot ALTUM līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kā arī Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības procesā nepieciešamo izmaksu segšanai, var sekmēt nekustamā īpašuma tirgus dzīvojamās apbūves segmenta efektīvu pārvaldību un ilgtspējīgu Ventspils pilsētas attīstību. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika sniegti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi par nekustamā īpašuma attīstīšanas iespējām Ventspils pilsētā, lai sekmētu dzīvojamā fonda nodrošinājumu pilsētā. Darbs par nekustamā īpašuma objekta attīstīšanas iespējām Ventspils pilsētā izstrādāts uz 133 lpp., darbā iekļautas 13 tabulas, 53 attēli.
Keywords Nekustamā īpašuma attīstīšanas iespēju izpēte Ventspils pilsētā
Keywords in English Study on development possibilities of real estate in Ventspils City
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.06.2016 16:17:42