Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Mūsdienīgi ventilācijas sistēmu risinājumi dzīvojamās mājās"
Title in English "Contemporary solutions of ventilation systems in residential buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Arturs Lešinskis
Reviewer Ilze Dimdiņa
Abstract V. Vanaga maģistra darbs “Mūsdienīgi ventilācijas sistēmu risinājumi dzīvojamajās mājās” ir veltīts mūsdienīgu ventilācijas sistēmu risinājumu izpētei no ekspluatācijas un to darbības efektivitātes viedokļa. Gan Latvijas, gan Eiropas būvniecības normatīvu un noteikumu izmaiņas paredz arvien augstākas energoefektivitātes un kvalitātes prasības. Līdz ar to, arī liels uzsvars tiek likts uz ventilācijas sistēmu risinājumiem un to efektīvu kopējo enerģijas patēriņu – gan elektrības, gan siltuma enerģijas. Lai ventilācijas sistēma varētu strādāt energoefektīvi, viens no tās pamatnosacījumiem ir optimāla ēkas gaisa apmaiņa, tai pašā laikā nodrošinot telpas iemītniekiem komfortablus apstākļus. Darba mērķis ir izpētīt un aprakstīt sakarības starp iekštelpu gaisa kvalitāti un atšķirīgu gaisa apmaiņu telpās. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās daļas un pētnieciskās daļas. Darba teorētiskās daļas sākumā tiek raksturoti galvenie gaisa parametri un to normatīvās vērtības gan pēc Latvijas, gan pēc ārzemju normatīviem un standartiem, tiek apskatīts, kas ir termālais komforts un kāda ir tā ietekme uz cilvēku, kā arī gaisa kvalitātes ietekme uz cilvēka veselību. Otrajā daļā tiek aprakstīts, kas ir ventilācija un kā darbojas to galvenie sistēmu veidi - dabiskā un mehāniskā ventilācija, kā arī, kā aprēķināt ventilācijai nepieciešamo gaisa daudzumu pēc dažādām metodēm. Pēdējā daļā tiek analizētas un ilustrētas iespējamās dzīvojamo māju ventilācijas sistēmas un veikta sistēmu salīdzināšana pēc iepriekš izvirzītiem darba autora kritērijiem. Darba pētnieciskajā daļā tiek analizēti veiktie gaisa kvalitātes mērījumi dzīvojamo māju guļamistabās, aprakstītas ēkas, kurās tika veikti mērījumi, kā arī aprakstīti izmantotie mērinstrumenti. Mērāmie parametri ir iekštelpu gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, CO2 koncentrācija un gaisa apmaiņa, bet no ārgaisa parametriem – temperatūra un relatīvais mitrums. Maģistra darbs sastāv no 91 lpp., 13 aprēķina formulām, 6 tabulām, 40 attēliem un 7 pielikumiem.
Keywords Ventilācija, Iekštelpu gaisa kvalitāte, Dzīvojamo ēku ventilācija, Gaisa siltuma atgūšana, Ventilācijas mērījumi
Keywords in English Ventilation, Indoor air quality, Residential ventilation, Air heat recovery, Ventilation measurements
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.06.2016 20:23:22