Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mājokļu cenu ietekmējošo faktoru analītisks izvērtējums Rīgas pilsētas mājokļu tirgū
Title in English Analytical evaluation of the factors determining housing prices in the Riga city housing market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns, Dr.oec., Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments, galvenais projektu vadītājs
Abstract Maģistra darba „Mājokļu cenu ietekmējošo faktoru analītisks izvērtējums Rīgas pilsētas mājokļu tirgū” mērķis ir noteikt un analītiski izvērtēt dzīvokļu cenu un darījumu skaitu ietekmējošos Rīgas apkaimju raksturojošos faktorus. Pētījuma tēmas aktualitāti iezīmē novērotā mājokļu tirgus segmentu dažādā attīstības dinamika un intensitāte vienādi mainīgos ārējās makrovides apstākļos. Pētījuma kontekstā tiek analītiski izvērtēta dažādā Rīgas apkaimju dzīvokļu darījumu skaita un cenu attīstība. Pētījumā tiek izvirzīta hipotēze: Rīgas pilsētas apkaimju dzīvokļu darījumu skaitu un cenu funkcionāli un statistiski visvairāk ietekmē apkaimes raksturojošie ekonomiskie un sociālie faktori; pārvaldības faktoru ietekme uz Rīgas pilsētas apkaimju dzīvokļu darījumu skaitu un cenu ir funkcionāli un statistiski maznozīmīga. Izvirzītā mērķa sasniegšanai un hipotēzes pierādīšanai, darbā tiek analizēti Valsts Zemesgrāmatā apkopotie Rīgas dzīvokļu darījumu dati un tie tiek izvērtēti atbilstoši Rīgas pilsētas apkaimju raksturojošajiem faktoriem. Pētījuma rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi - novērotās dzīvokļu darījumu skaita un cenu atšķirības starp Rīgas pilsētas apkaimēm visvairāk izskaidro apkaimju sociālie un ekonomiskie faktori. Balstoties uz darījumu cenu ietekmējošajiem faktoriem, tiek izstrādāts Rīgas jauno projektu dzīvokļu cenu prognozēšanas modelis. Būtiskākā darba novitāte ir izstrādātā Rīgas pilsētas apkaimju dzīvokļu darījumu skaita un cenu analīzes metode - pirmo reizi Latvijā darījumu skaits un cena tiek analītiski izvērtēta pēc apkaimju raksturojošajiem faktoriem. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļa veltīta Rīgas apkaimju nekustamā īpašuma tirgus darījumu skaita un cenu analītiskam izvērtējumam. Otrā nodaļa veltīta nekustamā īpašuma cenu un darījumu skaitu ietekmējošo makrovides un apkaimes faktoru teorētiskai izpētei un analīzei. Trešajā nodaļā, izmantojot kvantitatīvās pētniecības metodes, analītiski izvērtēta apkaimju specifisko faktoru ietekme uz dzīvokļu darījumu skaitu un cenu. Ceturtajā nodaļā tiek veikta Rīgas jauno projektu dzīvokļu cenu un ienesīguma attīstības prognozēšana Rīgas apkaimju līmenī. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs sastāv no 135 lappusēm, 50 tabulām, 50 attēliem un 12 pielikumiem.
Keywords Nekustamais īpašums, Dzīvokļi, Mājoklis, Cena, Darījumu skaits, Rīga
Keywords in English Real estate, apartments, residential, price, number of sales transactions, Riga
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.06.2016 00:11:52