Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Lietus ūdens pārgāzes sliekšņa un piesārņojuma kontroles stratēģija"
Title in English "Rainwater CSO threshold and pollution control strategy"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Romāns Neilands
Reviewer Gints Jaudzems
Abstract Rīgas pilsētas kopsistēmas kanalizācija sistēma ir izvietota pilsētas centrālajā daļā un Vecrīgā, kā arī vairākos vēsturiskos pilsētas rajonos. Lietus ūdens pārgāzes ierīko, lai spēcīga lietus laikā atslogotu kopsistēmas kanalizācijas kolektorus un nepārslogotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, novadot daļu no lietusgāžu ūdeņiem ūdenstilpnēs vai krājrezervuāros. Darba mērķis ir apvienotās kanalizācijas sistēmas hidrauliskā režīma stabilizācija un piesārņojuma kontroles metodes izstrāde neattīrītā notekūdens izplūdes novēršanai apkārtējā vidē. Darbā aprakstīts pārgāznes darbības efektivitātes uzlabošanas metodes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un uzkrāšanas metodes, kā arī veikti sadzīves un lietus notekūdeņu aprēķini, pārgāzes darbības aprēķins un, piesārņojuma kontroles stratēģijas izstrādāšanai, ņemti lietus un notekūdeņu paraugi no lietus ūdens pārgāzes elektrovadītspējas un kopējo izšķīdušo vielu daudzuma noteikšanai. Pēc pārgāzes aprēķiniem secināts, ka pārgāznes sliekšņa minimālais augstums jāpalielina par 16 cm līdz atzīmei 5,09 m B.A.S. Izstrādājot piesārņojuma kontroles stratēģiju, pārveidots vienādojums caurplūduma aprēķināšanai, kuru nedrīkst izlaist pārgāznes izlaidē, aizvietojot sajaukšanās koeficientu ar koeficientiem K1, kura vērtība ir atkarīga no elektrovadītspējas, un K2, kurš ir konstants lielums. Kā darba gala rezultāts ir izveidota līkne koeficienta K1 noteikšanai atkarībā no elektrovadītspējas un izveidota formula sliekšņa augstuma aprēķināšanai. Maģistra darba apjoms 58 lapaspuses, darbs satur 27 attēlus, 8 tabulas un tajā izmatoti 36 literatūras avoti.
Keywords Lietus ūdens pārgāze, piesārņojums, kopsistēmas kanalizācija
Keywords in English Rainwater CSO,pollution,combined sewer system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 14:43:20