Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Pneimatiskā lāpstiņu motora darbības pilnveidošana"
Title in English "Improvement of Pneumatic Vane Motor Perfermance"
Department
Scientific advisor Dmitrijs Rusovs
Reviewer M.Griščenko, lektore
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja pneimatiskā motora statora cilindra pilnveidošanas projekts”. Bakalaura darba mērķis ir paaugstināt pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja darbspēju. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: . Veikt pneimatisko uzgriežņu analogu salīdzinājumu; . Raksturot pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja pneimatiskā motora statora izstrādes pamatprincipus; . Veikt nepieciešamos inženiertehniskos aprēķinus darba spiediena paaugstināšanai pneimatisko uzgriežņu noņēmēju darbībā; . Aplūkot konstruktīvos risinājumus gāztermisko uzklājumu veidošanā uz pneimatiskā motora statora sieniņām no kompozītajiem materiāliem uz magnija metāliskās matricas bāzes; . Ekonomisko pamatot šādu risinājumu; . Izstrādāt attiecīgo iekārtu, konstruktīvo mezglu un atsevišķu detaļu inženiertehniskos rasējumus; . Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīt secinājumus. Pētījuma priekšmets – pneimatisko uzgriežņu noņēmēju motori. Pētījuma objekts – pneimatiskā motora statora sieniņas. Darba ietvaros pielietojot inženiertehniskos un ekonomiskos aprēķinus, tika noskaidrots, ka pielietojot kompozītos materiālus uz magnija metāliskās matricas bāzes pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja pneimatiskā motora statora sieniņu izgatavošanā, ir iespējams palielināt pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja darba spiedienu 2 reizes. Tādējādi uzlabojot tā darbības efektivitāti. Nākotnē šāds risinājums ļautu izgatavot pneimatiskos uzgriežņu noņēmējus ar mazākām pneimatiskā motora statora kamerām, tādējādi samazinot arī pašu pneimatisko uzgriežņu noņēmēju gabarītizmērus.
Keywords Pneimatiskā uzgriežņu noņēmēja pneimatiskā motora statora cilindra pilnveidošanas projekts
Keywords in English Pneumatic wrench remover pneumatic motor stator cylinder improvement project
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 17:53:55