Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma uzņēmuma tirgus daļas palielināšanas iespēju ekonomiskais pamatojums
Title in English Economic justification of market share expansion possibility for a real estate company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Valērijs Komisarovs, Dipl.ing. SIA "KOM-INVEST" jurists
Abstract Pašlaik produkcijas un pakalpojumu realizācija notiek, izmantojot visas iespējamas produktu virzīšanas metodes. Ar tradicionālu reklāmu vien jau ir par maz. Tāpēc uzņēmumi izmanto izvērstāko un nopietnāk sistēmiski pamatoto darbību kompleksu, ko sauc par mārketingu. Reklāmas uzdevums ir informēt patērētajus par produktiem, bet mārketinga uzdevums ir motivēt tos iegādāties šādus produktus. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešams darīt visu iespējamo, lai uzlabotu mārketinga prognožu precizitāti katrā preču virzīšanas stadijā. Otrkārt, ir jācenšas nodibināt ilgtermiņa attiecības ar klientiem, lai koordinētu ar tiem kopīgas darbības. Treškārt, mārketinga darbības būtu jāveido tā, lai uzņēmuma stratēģija tirgū būtu maksimāli elastīga un spējīga pielāgoties klientiem, iespējamam un gaidāmām klientu prasību izmaiņām. Tieši tas padara diplomprojekta tēmu aktuālu. Diplomprojekta mērķis: ekonomiski pamatot nekustamā īpašuma uzņēmuma tirgus daļas palielinašanas iespējas. Tiek arī novērtēts, ciktāl mūsdienu apstākļos ir iespējams ieviest piedāvātos mārketinga sistēmas elementus reālajā saimnieciskajā praksē. Pētījuma objekts ir lielie Latvijas nekustamā īpašuma uzņēmumi. Pētījuma priekšmets ir mārketinga process, konkrēti tā organizācija un vadīšana nekustamā īpašuma uzņēmumos, to konkretizējot šo uzņēmumu tirgus daļas noteikšanas algoritmā un tirgus daļas palielināšanas iespēju pamatojumā. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, nepieciešams atrisināt virkni uzdevumu. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajai darba daļai ir vispārējs teorētiskais raksturs. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmums SIA NIRA Fonds kā nekustamā īpašuma uzņēmuma darbība. Trešajā daļā tiek piedāvāts konkrēts pasākumu komplekss, lai uzlabotu uzņēmumu pozicionēšanas (konkrēti tā tirgus daļas) iespējas nekustamā īpašuma uzņēmumos Latvijā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti pasākumi darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā. Diplomprojektā tiek izmantotas sekojošas analīzes metodes: • salīdzinoši analītiskā metode; • ekspertu novērtējumus; • ekonomiski matemātiskās analīzes metodes. Darbs sastāv no 71 lappusēm, tajā atspoguļotas 18 tabulas, 10 attēli un 2 formulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 20 literatūras avoti.
Keywords tirgus, analīze, nekustamais īpašums
Keywords in English market, analysis, real estate
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 16:49:06